Staf Depla

Staf Depla portret

Waar overheid en private partijen samenwerken zet bestuurder en adviseur Staf Depla graag zijn ervaring en expertise in om met impact te bouwen aan een betere, meer rechtvaardige en positievere wereld.
Dit doet hij door beweging te creëren, mensen en ideeën met elkaar te verbinden en hen te enthousiasmeren en te inspireren.

Je kansen in je leven mogen niet afhangen van de plek waar je wieg toevallig heeft gestaan.

Staf Depla

Staf neemt het voortouw bij het ontwikkelen van een visie en vertaalt deze naar een strategie en het uitvoeren daarvan. Hij wil doelen realiseren door met een positieve insteek creativiteit aan de ratio te verbinden.

Staf is een breed georiënteerde adviseur en bestuurder met een diverse en jarenlange ervaring in het publieke en politieke domein. Er is een aantal zaken waarvoor Staf specifieke interesse heeft ontwikkeld gedurende zijn loopbaan als Tweede Kamerlid, wethouder en zelfstandig adviseur. Hierop is een zekere focus ontstaan:

  • De samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
  • De vergaande digitalisering van de samenleving en alles wat daarmee te maken heeft. Hoe zorgen we ervoor dat deze technologie ten dienste van mensen wordt ingezet.
  • Een arbeidsmarkt waaraan iedereen mee kan doen.

Vanaf 2018 is Staf Depla zelfstandig bestuurder en adviseur is hij bij diverse organisaties betrokken, maar ook voert hij in opdracht van de overheid onderzoeken uit en schrijft rapporten en aanbevelingen.