Weblog 25 januari 2010

Blij dat corporatie de Veste niet uit bestel mag stappen

De rechter heeft besloten dat woningcorporatie de Veste niet uit het stelsel mag stappen. Twee argumenten hanteert de rechter. Ten eerste komt de solidariteit tussen corporaties in gevaar. En ten tweede hecht de rechter aan effectief publiekrechtelijk toezicht op instellingen die in het belang van de volkshuisvesting actief zijn. Goed nieuws voor diegene die vinden dat corporaties een onmisbaar lid zijn van de sociale beweging. Van groot belang omdat bij uittreden van woningcorporaties niemand meer kan corrigeren als de uitgetreden corporatie zijn publieke taken (het zorgdragen voor voldoende betaalbare woningen voor diegene die zich om sociale of financiŽle redenen niet op de woningmarkt kan redden) verwaarloost.

Lees mijn bezwaren in het opinie-artikel van 11 september 2008 in NRC Handelsblad.

Vorige pagina