Weblog 23 januari 2009

Integratiedebat: hij huwelijkt dan wel zijn dochter uit, maar hij biedt tenminste mijn jas aan!

De integratie resolutie van de PvdA bracht me dinsdagavond terug in mijn geboortestad Eindoven. Die avond deed me meer denken aan vroeger. Drie vrouwelijke partijgenoten uit Breda zaten op de vorste rij. Ze vonden de integratieresolutie te negatief. De resolutie zou te weinig aandacht besteden aan de positieve gevolgen van migratie. Zoals bv dat allochtonen mannen je jas tenminste aanbieden. Die positieve kant miste ze. Tja in de jaren vijftig was dat ook zo. Mannen gaven vrouwen toen geen gelijke kansen. Maar mannen hielden toen nog wel de deur open voor vrouwen. Hadden de sociaal democraten en feministen in de jaren zestig toen maar net zo gereageerd als de drie dames uit Breda op de PvdA-bijeenkomst van afgelopen dinsdag. Dan waren ze ook wat minder negatief geweest dat vrouwen van hun man achter de aanrecht moesten blijven. En milder geweest dat dochters niet door mochten leren. Ontslag moesten nemen als ze kinderen kregen. En dan hadden we ook wat meer begrip voor de paus gehad die vrouwen verbood baas in eigen buik te zijn. En dan hadden we het feit dat verkrachting in het huwelijk nog was toegestaan ook wat meegaander tegemoet getreden. En hadden we wat meer oog gehad voor de positieve kanten van de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. De mannen boden tenminste vrouwen hun jas nog aan.

Ik ben lid van de PvdA , de emancipatiepartij. Ik accepteer niet dat vaders hun dochters niet door laten leren. Ik tolereer niet dat familieleden hun kinderen niet vrij laten kiezen met wie ze trouwen of wat ze willen geloven. We hebben gestreden voor onze vrijheden. Voor die van vrouwen, van homo's, van gelovigen en ongelovigen, hier geboren of ver weg geboren. Dat ze geen van allen gediscrimineerd worden. Ik wil dat die vrijheden voor alle inwoners van ons land gelden. En ik wil iedereen hier op aan kunnen spreken ook al geven ze vrouwen netjes hun jas aan. Tolerantie mag niet verward worden met wegkijken. Ik vind het dan ook een goede zaak dat dit in het hart van de partijresolutie over integratie staat.

Ik was dan ook erg teleurgesteld in het pamflet van Paul Kalma. Een sociaal democraat in hart en nieren. Hij vond dat de PvdA te ongeduldig is met de emancipatie en verheffing van nieuwe Nederlanders. We moeten meer uitgaan van de eigen kracht van het individu om zich te emanciperen. Dus weg met de verplichting voor nieuwkomers om Nederlands te leren. Zou Paul Kalma 100 jaar geleden ook tegen de invoering van de leerplicht zijn geweest? En waarom wil Kalma dan wel wettelijk regelen dat er een minimum percentage vrouwen in de top van bedrijven moet worden aangesteld? Hoogopgeleide vrouwen verdienen in de visie van Kalma dus meer steun van de wetgever dan vrouwen die zich moeilijk kunnen redden omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Vorige pagina