Weblog 20 oktober 2008

Woningbouwproductie en kredietcrisis

We delen de zorgen over de dalende woningbouwproductie. We moeten de corporaties helpen hun traditionele rol om juist extra te bouwen in economisch slechtere tijden beter waar te kunnen maken. De PvdA steunt het voorstel om de uitbreiding van de garantiestelling door het WSW, waarborg fonds sociale woningbouw, te verruimen. Op die manier kunnen corporaties makkelijker krediet krijgen om meer woningen te bouwen. Dat is goed voor de woningzoekende en goed voor de werknemers in de bouw.

Corporaties helpen met hun traditionele rol om in economische slechtere tijden meer woningen te bouwen
Door de kredietcrisis vrezen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties dat er zonder de komende jaren ruim 20.000 minder woningen kunnen worden gebouwd. PvdA-kamerlid Depla deelt de zorgen: 'We moeten de corporaties helpen hun traditionele rol om extra te bouwen in economisch slechtere tijden, beter waar te kunnen maken.'

Door de onzekerheid bij banken is het voor woningcorporaties steeds moeilijker en duurder om geld te lenen voor bouwprojecten. Bovendien kunnen de corporaties momenteel minder geld binnenhalen met de verkoop van huurwoningen: weinig huurders zijn in tijd van de financiŽle crisis bereid hun huurhuis te kopen. Hierdoor vrezen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties dat veel bouwprojecten uitgesteld of verkleind zullen worden. Het gaat naar hun schatting om 25 tot dertig procent minder woningen, zo'n 20.000.

De PvdA steunt daarom het voorstel van de corporaties om de garantiestelling door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te verruimen. Het WSW geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Deze garantie geldt voor huurwoningen waarvan de bouw niet meer kost dan 200.000 euro. Corporaties willen dat dit bedrag omhoog gaat, zodat zij voor meer bouwplannen goedkoop kunnen lenen.

Depla: 'Op die manier kunnen corporaties makkelijker krediet krijgen om meer woningen te bouwen. Dat is goed voor de woningzoekende en goed voor de werknemers in de bouw.'


Lees ook mijn inbreng in het debat (3 november 2008).

Vorige pagina