2 december 2009

Sloopbeleid corporaties verontrust Depla

De aanhoudende sloop van goedkope huurwoningen baart Tweede-Kamerlid Staf Depla zorgen. De PvdA wil koste wat kost voorkomen dat een betaalbare huurwoning een schaars goed wordt en dat steeds meer mensen afhankelijk worden van huurtoeslag. Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen.

De PvdA wil bewoners meer rechten geven bij sloop of renovatie van hun eigen buurt. Een voorstel van PvdA en ChristenUnie voor een lokaal handvest werd eind vorig jaar overgenomen door de Tweede Kamer. Met zon handvest hebben bewoners vooraf meer zekerheid dat ze ook in de toekomst betaalbaar kunnen wonen. Verder zorgt het ervoor dat plannen meer draagvlak hebben.

Depla reageert op de conclusies die de Volkskrant trekt uit eigen onderzoek naar het sloopbeleid van 25 grote woningcorporaties. Die blijven volgens het ochtendblad in rap tempo goedkope huurwoningen slopen. In 2008 zijn er bij de 25 onderzochte corporaties in totaal ruim elfduizend goedkope huizen verdwenen.

De corporaties bouwen vooral dure huurwoningen bij. Het voordeel van een lagere energierekening in een nieuwe woning weegt volgens Depla vaak niet op tegen de hogere huur.

Vorige pagina