In Utrecht

Ik woon in Utrecht en ben voor de PvdA samen met Hans Spekman en Eelke vd Veen Utrechts Kamerlid. Ik zet me speciaal in voor de mensen in Utrecht (zie de verkiezingsflyer).
Op dit deel van de website vind je mijn Utrechtse activiteiten.

In Utrecht adopteer ik twee wijken. Overvecht en Ondiep. Overvecht via de officiële weg van het Landelijk Steunpunt achterstandswijken en Ondiep is gegroeid na een aantal bezoeken.

Kamervragen die Utrecht raken

Nieuws


29 januari 2010, PvdA website
Jongeren slimmer straffen
29 januari 2010, De Nieuwe Utrechter
PvdA: Criminele jongeren effectiever straffen
19 januari 2010
Rinda den Besten en Staf Depla: Gelijke kansen door gemengde scholen: één aanmeldmoment en indien gewenst gescheiden wachtlijsten
26 mei 2009
Kamervragen over corporaties die huurhuizen verkopen aan huisjesmelkers
6 februari 2009
Den Haag moet Utrecht helpen vmbo-scholen overeind te houden
14 december 2008
Geen snelweg door Leidsche rijn en Amelisweerd
12 november 2008
Alleen hoogste niveaus MBO leerlingen bij ROC Midden Nederland krijgen vergoeding voor inenting als ze op stage gaan in de zorg. (Kamervragen)
11 oktober 2008
Vragen van de leden Jansen (SP) en Depla (PvdA) aan de minister van WWI over koppelverhuur van sociale huurwoningen en parkeerplaatsen in Overvecht.
29 mei 2008
Schone lucht en een bereikbare stad
Kamervragen over stilleggen van reconstructie Majellaknoop in Utrecht. Schone lucht is van levensbelang voor de bewoners van onze stad. Bereikbaarheid is dat ook voor de stad en de bewoners van Leidsche Rijn. Hoe zorgen we dat beide belangen gediend worden.
Lees verder
25 januari 2008
PvdA-Houten vervult verkiezingsbelofte: VMBO in Houten
Houten is een stad met zo’n 40.000 inwoners. En er was geen breed VMBO. Kinderen moesten ver fietsen om naar school te gaan. Onnodig en ongewenst. Daar komt nu een einde aan. Mede door gezamenlijke inzet van scholen, de politiek in Houten en de landelijke politiek hebben we het voor elkaar gekregen.
Lees verder het raadsbesluit van Houten (pdf)
Lees de brief van de staatssecretaris van 12 juni 2008
1 oktober 2007
Vragen over Kanaleneiland Noord
Weblog 22 september 2007
We moeten winnen in Kanaleneiland
14 september 2007
Houten krijgt eindelijk VMBO voor alle scholieren
22 juni 2007
Niet bouwen in Groene Hart bij Woerden
De woningnood moet worden aangepakt. Meer betaalbare woningen bouwen. Maar niet in het Groene Hart bij Woerden. De hele Tweede Kamer is tegen die bouwlocatie. Ministers Veerman en Winsemius beloofde dat daar niet gebouwd zou worden. Nu lijkt het erop dat Minister Verburg, anders dan toen ze op verkiezingscampagne beloofde, toch akkoord gaat met deze bouwlocatie.
Lees de kamervragen
Weblog 1 april 2007
Utrechtse corporatie Mitros maakt huurders ten onrechte bang dat zij op moeten draaien voor extra investeringen in hun buurt
Bij de bewoners in Utrecht zijn er al jaren veel klachten over het slechte onderhoud van Mitros. Ondanks goede bedoelingen en gaat er nog veel mis. Op RTV Utrecht zag ik vrijdagavond dat Mitros ontdekt heeft waar het aan ligt. Natuurlijk niet aan zichzelf
Lees verder
Weblog 12 maart 2007
Utrechtse Zorginstelling Aveant zit in de financiële problemen. De voorzitter van de raad van bestuur legt schuld bij personeel die zich te vaak ziek melden.

Bezoek aan Ondiep in Utrecht
Woensdag 28 februari op bezoek in Ondiep. Jan leidde ons rond met een paar andere buurtbewoners.
23 januari 2007, Algemeen Dagblad/Utrecht
'Aan de duivel overgeleverd'
Aankondiging
13 november: Utrechters in gesprek met Staf Depla en Hans Spekman

Lees verder
3 oktober 2006
Persbericht: PvdA Kamerlid Staf Depla geeft gastles respect
23 september 2006
Minister van der Hoeven laat ouders en leerlingen van VMBO-scholieren in Houten in de kou staan.
leerlingen moeten ook in Houten naar het VMBO kunnen, CDA minister van der Hoeven zegt in Kamerdebat dat ze niet van plan is zich hier voor in te zetten. Ik zal echter blijven lobbyen.
Lees verder
15 september 2006
Directeur Vader Rijn College verdient steun bij zijn inzet om op zijn school een heldere gedragscode te introduceren om zo een goed klimaat op school te houden
(kamervragen)
12 september 2006
Woningen rond oude vliegveld Soesterberg betaalbaar voor mensen uit Soesterberg en ruim baan voor de natuur
(kamervragen)
18 augustus 2006
Reizigers hebben recht op fatsoenlijk vervoer: er moet snel einde komen aan achterstallig onderhoud rails sneltram IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht.
14 augustus 2006
VVD en CDA houden bouw betaalbare woningen in Utrecht tegen
24 maart 2006
Passie voor Utrecht biedt haar ideeën om Utrecht meer te laten bruisen aan Burgemeester Brouwer aan
Ik heb voorgesteld om bij aanpak Stationsgebied te beginnen met water in de Catharijnesingel.
Lees verder:
het initiatief (pdf-doc) en de leden van het netwerk (pdf-doc) “passie voor Utrecht”
27 februari 2006
Presentatie van “kinderen eerst” in Leidsche Rijn
Als ouder wil je het beste voor je kind. Dat begint bij het moment dat je kind als baby in de wieg ligt en eigenlijk houdt die zorg nooit meer op. Tegen die achtergrond hebben we zaterdag 25 februari bij mensen in Leidsche Rijn aangebeld om onze voorstellen voor ouders en hun kinderen te bespreken.
Lees het boekje (pdf 28kB)
21 februari 2006
PvdA-Nieuwegein bindt met manifest strijd aan om jongeren betaalbaar te huisvesten
14 februari 2006
PvdA Utrecht presenteert Liefdescontracten
8 februari 2006, Soest Nu
'Menselijke maat'
(overhandiging boekje "Menselijke maat in het landelijk gebied")
2 februari 2006
PvdA:MEER BETAALBARE WONINGEN IN DE REGIO Utrecht
Lees het initiatief van de gezamenlijke PvdA-afdelingen in de regio Utrecht. De PvdA wil dat niet alleen. Corporaties hebben aangegeven dat ze dat ook willen in de regio
20 januari 2006
Achterstallig onderhoud in Lombok verdient wel Haagse steun
(tv-fragment RTV-Utrecht)
30 december 2005
Schoolzwemkampioenschappen: Overvecht verdient meer voorzieningen
12 december 2005
Overvecht: sloop Vulcanusdreef afgeblazen
25 september 2005
Utrecht aan de Nijl
een manifestatie voor en door Kanaaleilanden.
20 juni 2005
Bewoners verdienen veiligheid
16 april 2005
Samen met wijkagent Ronald Wuyster en de Eneco wietplantages oprollen
10 april 2005
Meer Rood Op Straat: veiligheid
13 maart 2005
Minister van der Hoeven geeft geen steun aan behoud conciërges op Utrechtse scholen
Utrechts Nieuwsblad - Opinie 18 februari 2005
Aangepast huurplan Dekker biedt maar weinig soulaas
4 februari 2005
Conciërges moeten blijven (kamervragen)
20 december 2004
Verbreding A12 stopt niet bij Maarsbergen, luchtkwaliteit en geluidsoverlast verslechtert niet
25 oktober 2004
Overvecht, bezoek aan buurt rond St. Maartensdreef
Artikel in het Utrechts Nieuwsblad (Editie Groene Hart) van 11 september 2004
Depla: de Utrechtse megafoon op het Binnenhof
Lees ook de eerder verschenen artikelen op deze pagina