persbericht 6 april 2009

vmbo: ruim baan voor talent

Vmbo’ers kunnen meer dan we denken. Maar dan moeten we hen wel de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. Dat bepleit de PvdA in het boekje “vmbo: ruim baan voor talent” dat vandaag is verschenen.

PvdA-kamerlid Staf Depla: ,,Wij willen de leerling centraal stellen en niet het systeem. Dat kan door maatwerk te leveren en rekening te houden met verschillen tussen leerlingen; door leerlingen te laten leren in een omgeving waar ze welkom zijn, zich geborgen en veilig voelen, maar waar ook structuur is en waar wat van hen geëist wordt.’’

De afgelopen maanden bezochten bewindspersonen en kamerleden vmbo-scholen door het hele land. Mede aan de hand van deze bezoeken doet de fractie nu een reeks nieuwe aanbevelingen voor het vmbo. Depla: ,,Met dit boekje zet de PvdA een stap vooruit. De kwaliteit van het onderwijs moet en kan vooruit. Dat is niet alleen in het belang van de leerling, maar ook van de scholen.’’

De PvdA komt met de volgende concrete voorstellen:

  • Meer rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Daarom willen we de scholen de vrijheid geven om de verplichte indeling in sectoren los te laten. Scholen moeten we niet verplichten om jongeren na vijf jaar van school te sturen als ze geen diploma hebben gehaald. De vak- en ambachtscholen moeten terugkeren. Het vmbo-t moet zowel gericht zijn op voorbereiden voor het beroepsonderwijs als het doorstromen naar de havo. Ook moeten de basisvakken op orde zijn en moet praktische beroeps- en loopbaanoriëntatie een vast onderdeel van het onderwijsprogramma worden.

  • Meer aandacht voor bijscholing van docenten. Goed onderwijs valt of staat met goede en bevlogen docenten. Professionele docenten zijn ook aanspreekbaar op de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding moet beter toezien op de kwaliteit van docenten en docenten de ruimte bieden om zich bij te scholen. Docenten krijgen niet alleen het recht, maar ook de plicht om zich bij te scholen. Topdocenten die zich hebben bewezen verdienen een topsalaris. Nu krijgen zij vaak minder dan hun collega’s in het vwo.

  • Het imago van het vmbo in de grote steden verbeteren. Het kabinet heeft in het aanvullend regeerakkoord al extra geld beschikbaar gesteld voor betere voorzieningen en betere gebouwen voor het vmbo. Maar de PvdA wil meer: meer handen op school om docenten niet te belasten met alle problemen die de jongeren mee naar school nemen. Een einde aan de schaalvergroting, want dat draagt bij aan een veilige school. Politie en jeugdzorg moeten actief scholen informeren over risicoleerlingen.

  • En tot slot: Leerlingen actiever betrekken. Leerlingenraden zijn daartoe het middel. Leerlingen hebben sterke ideeën over wat er beter kan op school, hun kritiek legt de zwakke plekken bloot. Betrokken leerlingen zijn goed voor de sfeer op school.

    Lees verder het boekje

    Vorige pagina