Mijlpalen

De afgelopen jaren heb ik heel wat bereikt en er zijn een aantal dingen waar ik trots op ben. Deze mijlpalen zijn hier onder te vinden. U kunt bij elke mijlpaal doorklikken naar een uitleg wat ik hier bij heb bereikt.

Commissie Dijsselbloem
Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Dijsselbloem zet ik mij in om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, de menselijke maat in het onderwijs terug te krijgen, gelijke kansen te bieden en het vertrouwen tussen de politiek en het onderwijsveld te herstellen.
Lees verder

Buurten voor bewoners
Iedere Nederlander verdient een goede buur(t) en ik zet mij al een aantal jaar in voor 'buurten voor bewoners'.
Lees verder

Woningcorporaties
Corporaties blijven een onmisbaar lid van de sociale familie. Door de jaren heen heb ik corporaties geprikkeld om te investeren in betaalbare woningen en leefbaarheid in de buurten. Ook heb ik gestreden tegen grote fusies van woningcorporaties.
Lees verder

Betaalbaar huren
De PvdA is tegen huurliberalisering, want dit leidt tot forse verhoging van de huren. Ik heb tegen de huurliberalisering gestreden en gezorgd dat de huren worden gekoppeld aan inflatie.
Lees verder

Initiatiefnota's en wetten
Door de jaren heen heb ik verschillende initiatiefnota's en wetten ingediend: de initiatiefwetten Banksparen, Herverzekering, Aanpassing voorkeursrecht gemeenten, de nieuwe Pensioenwet en de initiatiefnota's Huisjesmelkers, Modernisering huurbeleid en Meer betaalbare woningen voor starters. Bij deze mijlpaal vindt u een beknopte samenvatting van deze nota's en wetten. Lees verder

Belangrijkste moties
Moties zijn uitspraken van de Tweede Kamer die de regering moet uitvoeren. Door de jaren heen heb ik een groot aantal moties ingediend.
Lees verder

VMBO
VMBO-scholen moeten meer vrijheid krijgen om het beste te halen uit leerlingen. Scholen die het slecht doen moeten beter ondersteund worden. De PvdA komt met een boekje met voorstellen voor de toekomst van het VMBO.
Lees verder

Actieplan Fietsendiefstal
Onder het motto 'echte problemen en werkende oplossingen' heb ik verschillende maatregelen voorgesteld in het actieplan Fietsendiefstal. De eerste resultaten zijn zichtbaar.
Lees verder

Criminele en Overlastgevende hangjongeren
In 2007 heb ik het actieplan 'Hard maar sociaal' geschreven over de aanpak van criminele en overlastgevende hangjongeren en zijn er verschillende kamerdebatten gevoerd.
Lees verder

Politiek en integriteit
Naar aanleiding van de bouwenquête heb ik voorgesteld dat Kamerleden openbaar maken welke cadeaus zij ontvangen. Ook ben ik initiatiefnemer geweest voor een gedragscode voor alle PvdA-politici.
Lees verder

Vorige pagina