29 januari 2010, PvdA website

Jongeren slimmer straffen

Criminele draaideurjongeren moeten slimmer worden gestraft. Als jongeren opnieuw de fout in gaan of weigeren een opgelegde sanctie uit te voeren, moeten zij lik op stuk krijgen. Dat betekent niet terug naar de rechter, maar direct een strafmaatregel. Dat bepleit PvdA-wethouder Rinda den Besten uit Utrecht in een tienpuntenplan tegen jeugdcriminaliteit, dat zij heeft aangeboden aan de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Met deze maatregelen wil ze de grote mate van recidive onder jongeren tegen gaan.

Dit kabinet heeft ervoor gezorgd dat een rechter jongeren naast een celstraf ook een gedragsmaatregel opleggen. De rechter zou volgens Den Besten ook vooraf moeten bepalen welke strafmaatregel er genomen moet worden als de jongere zich onttrekt aan de opgelegde gedragsmaatregel of proeftijd. Dan kan reclassering direct in actie komen en is een nieuwe gang naar de rechter niet nodig.

'Nu geven jongeren elkaar tips hoe ze hun straf kunnen uitstellen of zelfs ontlopen', aldus wethouder Den Besten. 'Met een dreigende strafmaatregel zullen ze zich wel twee keer bedenken.'

In het plan benoemt Den Besten een aantal gedragsmaatregelen: crimininele jongeren moeten een opleiding volgen, een baan accepteren, of bijvoorbeeld een straatverbod opgelegd krijgen. Verder moeten er wijkrechters komen die beter zicht hebben op de jongeren. Ook moeten jongere criminelen die keer op keer de fout in gaan een wijkverbod kunnen krijgen. Ouders moeten verplicht op de rechtszitting van hun kinderen verschijnen, zodat ze beseffen wat hun kind heeft gedaan.

Jongeren vervallen na hun straf te hebben uitgezeten te snel in hun oude gewoontes'', aldus Den Besten. 'Daarom moeten we hen slimmer gaan straffen. Harder straffen is niet altijd de oplossing, belangrijker is dat we effectief straffen.'

PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer steunt het plan op alle punten: 'Vaak gaan jongeren als boefjes de gevangenis in om er als criminelen weer uit te komen. Met maatwerk kunnen problemen effectiever worden aangepakt. De gereedschapskoffer voor rechter en Openbaar Ministerie moet daarvoor worden aangepast. In de tweede Kamer zal de PvdA-fractie zich sterk maken voor meer flexibiliteit in de rechtspraak.'

De tien voorstellen van Den Besten:
 • Lik op stuk als jongeren naast hun straf een gedragsmaatregel weigeren. Direct een strafmaatregel, niet terug naar de rechter.
 • Invoering van wijkrechters, die zaken in één buurt afhandelen, van leerplicht tot diefstal.
 • De Eerste Kamer moet de voetbalwet met voorrang behandelen.
 • Kinderen onder de 12 jaar vallen niet onder het strafrecht, daarom moeten de ouders verplicht worden om zorg of opvoedingsondersteuning te accepteren.
 • Als je je goed gedraagt moet je sneller je verklaring van goed gedrag kunnen krijgen. Dan kan je weer aan het werk komen. De beste manier om op het rechte pad te blijven.
 • Jongeren mogen niet op vrije voeten voordat afspraken zijn gemaakt met school, thuis en het Veiligheidshuis.
 • Wijkverbod voor jongeren die hun wijk herhaaldelijk in herhaling zijn gevallen
 • Jongeren moeten zichtbaar in hun eigen wijk hun straf uitvoeren en bijvoorbeeld herstellen wat ze kapot hebben gemaakt.
 • Ouders moeten verplicht in de rechtszaak verschijnen als hun kind voor de rechter staat.
 • Als een jongere een tweede keer in de fout gaat, past het openbaar ministerie supersnelrecht toe.


 • Vorige pagina