21 januari 2010, Het Parool

Crisis in probleemwijken minder groot

DEN HAAG - Veel 'Vogelaarwijken' lijken vorig jaar goeddeels te zijn ontsnapt aan de zwaarste economische terugval in decennia. Recente cijfers van uitvoeringsorganisatie UWV geven aan dat de werkloosheid in deze buurten in 2009 veel minder hard toenam dan gemiddeld in Nederland.

De aantallen arbeidsongeschikten en bijstandgerechtigden namen er zelfs af. Deskundigen zijn verbaasd over deze gegevens. De wijken kennen relatief veel inwoners die laaggeschoold zijn en ook bovengemiddeld veel langdurig werklozen. Daardoor zijn ze kwetsbaar en is de werkloosheid er altijd hoger dan het landelijk gemiddelde. De eerste pijn als gevolg van de ineenstorting van de economie in de meetperiode (november 2008 - november 2009) wordt echter vooral elders gevoeld.

Volgens projectleider Tanja Oosterbaan van het UWV zijn er enkele mogelijke verklaringen voor de 'opmerkelijke cijfers'. Ze wijst erop dat het om kinderrijke buurten gaat en dat veel jongeren een extra jaar naar school gaan om werkloosheid te vermijden. Ook kan er sprake zijn van enige verborgen werkloosheid. "Onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen uit 2008 laat zien dat mensen in zwakke wijken die geen uitkering hebben meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor betaald werk."

Deskundigen wijzen er verder op dat veel laagopgeleide werknemers uit deze wijken tot nu toe konden ontsnappen aan werkloosheid omdat hun sector nog niet werd geraakt. Oosterbaan: "Velen van hen werken in de persoonlijke dienstverlening. Die bleef redelijk op peil omdat het besteedbaar inkomen vorig jaar niet inzakte. De vraag is natuurlijk of dat zo blijft." Ook onderzoeker Koos van Dijke van kennisbank Nicis denkt dat de crisis tot nu toe nog niet zoveel heeft huisgehouden in de zwakke wijken. "Er wonen veel mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie, en voor hen is er niet veel veranderd in 2009. Ze kwamen al moeilijk aan een baan, en dat is vorig jaar natuurlijk zo gebleven."

De cijfers zijn niet voor alle veertig door dit kabinet aangewezen 'aandachtswijken' even positief. Wijken als Nieuwland (Schiedam), De Hoogte (Groningen), Heechterp (Leeuwarden) en Hatert (Arnhem) scoren slecht op het gebied van de werkloosheid. Positieve uitschieters zijn onder meer Ondiep en Zuilen Oost (Utrecht), Transvaal (Den Haag) en Bergpolder (Rotterdam).

De verwachting is dat de verslechtering op de arbeidsmarkt dit jaar ook de zwakste wijken zal raken.

PvdA-Kamerlid Staf Depla wijst erop dat de langjarige inspanningen om werkloze of arbeidsongeschikte mensen weer terug te leiden naar de arbeidsmarkt wel hun effecten moeten hebben op de Vogelaarwijken. "Dat is niet hard te maken, maar deze UWV-cijfers zouden er op kunnen duiden dat de mensen in deze wijken wat weerbaarder worden."

Vorige pagina