29 januari 2010, De Nieuwe Utrechter

PvdA: Criminele jongeren effectiever straffen

Door Ton van den Berg

Leg criminele jongeren naast straf ook een gedragsmaatregel op! Dat kan zijn: een opleiding volgen, een baan accepteren of verplicht deelnemen aan een werkproject. Dat vindt PvdA-wethouder Rinda den Besten. Wie zich er aan onttrekt moet meteen worden gestraft zonder tussenkomst van de rechter.

Den Besten pleit ook voor de invoering van wijkrechters die op die wijze criminele draaideurjongeren beter leren kennen en zo minder snel om de tuin wordt geleid als het gaat om het betuigen van spijt. Ook kan een rechter dan veel gerichter straffen.

Waar het gaat om kinderen van onder de twaalf jaar, die niet onder het strafrecht vallen, wil Den Besten dat als ze strafbare feiten plegen de ouders de plicht krijgen zorg- of opvoedingsondersteuning te accepteren.

Den Besten presenteerde vrijdagmiddag haar tienpuntenplan tijdens een bezoek van de Tweede Kamerfractie van de PvdA aan Kanaleneiland. Onder anderen de PvdA’ers Staf Depla, Hans Spekman en fractievoorzitter Mariette Hamer spraken daar met politie, wijkbureau en jongeren. Ook bezochten ze enkele hotspots rond criminaliteit in de wijk.

Volgens de Utrechtse wethouder moet het ‘slimmer straffen’ van criminele jongeren ertoe leiden dat mensen zich in de wijken veiliger gaan voelen. Maar vooral moet het ervoor zorgen dat jongeren niet meer in herhaling vallen als het gaat om crimineel gedrag. Ze pleit daarom ook voor maatregelen die ervoor zorgen dat veroordeelde jongeren die laten zien weer op het goede pad te zijn een verklaring van goed gedrag kunnen krijgen.

Een grote klacht onder ex-criminele jongeren in Kanaleneiland is dat er weinig perspectief is: geen werk, weinig mogelijkheden voor scholing en een gebrek aan dagbesteding. Dat maakt het voor de jongeren lastig om niet weer in oude fouten terug te vallen.

De ex-criminelen zitten er ook mee dat ze niet meer kunnen beschikken over een ‘bewijs van goed gedrag’. “Bij sollicitaties kunnen deze jongeren het al meteen vergeten,” zo legde Rachid Belhadi (vice-voorzitter Jongeren in Aktie) aan de fractieleden uit.

De PvdA-fractie juicht de voorstellen van De Besten toe en wil zich daar in Den Haag ook hard voor maken. Volgens het Utrechtse kamerlid Spekman moet met name zijn partij zich ervoor inzetten dat jongeren, onder voorwaarden, weer snel een bewijs van goed gedrag kunnen krijgen. “Iedereen verdient een tweede kans.”

Den Besten zei bij de presentatie van haar tienpuntenplan dat harder straffen niet altijd de oplossing is: “Belangrijker is dat we criminele jongeren effectief straffen want anders vallen jongeren gewoon weer in hun oude gewoontes.”

Vorige pagina