In de kamer

Op deze pagina zijn de bijdragen die ik lever in de debatten in de Kamer te vinden. Bijdragen in debatten maar ook initiatiefwetten die ik heb ingediend.
23 april 2010
Wet versterking vereniging van eigenaren aangenomen
14 april 2010
Het mbo blijft met de komst van Ahmed Marcouch bij de PvdA in goede handen
22 maart 2010
Zeer zwakke roc-opleidingen moeten gedupeerde studenten compenseren
18 februari 2010
Onderwijsinstellingen verliezen geld door beleggen
Lees de kamervragen die ik heb gesteld
6 februari 2010
PvdA boos over negatief koopadvies Bijleveld
3 februari 2010
vmbo-ers gewoon scheikunde en natuurkunde ipv NASK
3 februari 2010
Ik wil corporaties niet financieel verantwoordelijk maken voor huurtoeslag
Mijn inbreng in algemeen overleg over financiële situatie corporaties en hun prestaties in 2008
2 februari 2010
Zeer zwakke mbo-opleidingen moeten onderwijs snel verbeteren of anders sluiten
28 januari 2010
Scholen moeten geld niet oppotten maar in kwaliteit van het onderwijs stoppen
27 januari 2010
Bewoners vinden hun buurt leefbaarder. Maar nog veel werk te doen.
26 januari 2010
Schaalvergroting onderwijs aan banden. Wetsvoorstel fusietoets krijgt steun Tweede Kamer
De PvdA vindt de menselijke maat in het onderwijs belangrijk. Kennen en gekend worden. Te ver doorgeschoten schaalvergroting in het onderwijs heeft afbreuk gedaan aan het gevoel dat het onderwijs van ons allemaal is. De regering is op verzoek van de Motie v Dijk/Depla snel met een wet gekomen die er voor moet zorgen dat schaalvergroting in het onderwijs ingeperkt wordt. Deze wet is vandaag unaniem door de Kamer aangenomen. In Kamer lijkt ook meerderheid te ontstaan voor ons voorstel om schaalverkleining mogelijk te maken en de invloed van de afzonderlijke scholen tov hun eigen schoolbestuur te vergroten.
Lees verder
19 januari 2010
Rinda den Besten en Staf Depla: Gelijke kansen door gemengde scholen: één aanmeldmoment en indien gewenst gescheiden wachtlijsten
14 januari 2010
Banken die slechte woonlastenverzekering verkopen moeten op gedupeerde huiseigenaren minimaal woonlastenregeling nationale hypotheekgarantie aanbieden
16 december 2009
Marktwerking inburgering aan banden, maar voor roc’s in Rotterdam lijkt dat te laat te komen
8 december 2009
Vereniging van eigenaren moet zelf beheerder mogen contracteren
Er zijn 500.000 appartementeneigenaren die samen in een verenigingen van eigenaren hun huizen beheren.
Lees verder
3 december 2009
Financiële situatie corporaties valt mee
Corporaties staan er financieel veel beter voor dan NOS-onderzoek concludeerde.
Lees verder
3 december 2009
Huurcommissie ook voor collectieve huurgeschillen
3 december 2009
Marktwerking inburgering aan banden
18 november 2009
Kamervragen over de functiemix in de bve-sector
16 november 2009
Kamervragen over het inzetten van dwangsommen door gemeenten bij het bestrijden van overlast
6 november 2009
Integriteit en corporaties: verbeter de wereld begin bij je zelf
Bij integriteit hoort ook dat organisaties elkaar aanspreken. En op zijn minst dat de vereniging van corporaties en de vereniging van toezichthouders hun leden aanspreken.
Lees verder
6 november 2009
Daar waar het onderwijs niet op orde is, mag niet meer verschuild worden achter het gemiddelde: prestaties openbaar!
Inbreng en resultaat algemeen overleg over het mbo
5 november 2009
Kamervragen aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie over huurtoeslag
3 november 2009
Toekomst corporaties: meer aandacht voor betaalbaarheid: meer woningverbetering en minder sloop/nieuwbouw
Mijn inbreng tijdens het algemeen overleg over de prognoses en trends van de prestaties van corporaties.
3 november 2009
Corporaties die de sociale taak niet uit het oog hebben verloren, verdienen het dat de aandacht niet meer gaat over wantoestanden, maar over het vele goede werk dat ze doen!
Lees mijn inbreng in het debat over integriteit en incidenten bij corporaties
2 november 2009
Behandeling begroting 2010 wonen en wijken
Mijn inbreng en het verslag van het debat over de begroting wonen en wijken 2010.
lees verder
14 oktober 2009
Gelijke kansen: ruim baan voor stapelen en doorstromen in het onderwijs
Lees mijn inbreng in het Algemeen overleg over stapelen en doorstromen.
13 oktober 2009
Kamervragen over woonfraude en de gemeentelijke basisadministratie
3 oktober 2009
PvdA wil zekerheid voor Eindhovenaren
23 september 2009
Banken moeten ook op de blaren zitten
Lees mijn inbreng in algemeen overleg van 22 september.
22 september 2009
Kamervragen over aangifte van fraude door een islamitische school die het openbaar ministerie niet in behandeling neemt
22 september 2009
Artikel 23 grondwet gebruiken om slechte scholen te sluiten
Wetsvoorstel is aangenomen. Lees verder
15 september 2009
Kamervragen over vernietigen inboedel na ontruiming
10 september 2009
PvdA loopt niet warm voor kraakverbod
Verslag eerste termijn Kamerdebat over initiatiefwetsvoorstel van VVD, CDA en CU.
2 september 2009
Bewoners mogen bij sloop en renovatieplannen niet meer buitenspel gezet worden (Kamerbehandeling aanpassing burgerlijk wetboek voor huurders)
1 september 2009
Kamervragen over fusieplannen woningcorporatie Ymere
6 juli 2009
Kamervragen over sluiten metaalopleidingen in Haarlem
1 juli 2009
Nieuw stelsel corporaties: huurders in raad van toezicht
Afgelopen woensdag hadden we uitgebreid kamerdebat (6 uur) met Eberhard vd Laan over zijn voorstellen over de nieuwe verhoudingen tussen de corporaties, bewoners en de overheid.
Lees verder mijn inbreng en de aangenomen moties.
1 juli 2009
'Kabinet moet alternatieven zoeken beperking huurtoeslag'
Op initiatief van de Partij van de Arbeid heeft de Tweede Kamer het kabinet deze week opgeroepen om met alternatieven te komen om de beperking van de huurtoeslag te voorkomen.
Lees verder
30 juni 2009
Marokkanenstop op ROC in Amsterdam?
In Trouw stond bericht dat er een ROC Marokkanen zou weigeren. Reden om opheldering te vragen bij het Mondelinge vragen uurtje.
Lees verder
26 juni 2009
Bij miljoenennota korting huurtoeslag ongedaan maken
Minister van der Laan heeft de middelen om de extra uitgave voor de huurtoeslag te kunnen dekken niet helemaal in zijn begroting kunnen vinden. Het gevolg is dat huurtoeslagontvangers in 2010 1,25 euro per maand gekort worden. Dit loopt op tot 2.85 euro in 2012. De PvdA-fractie roept het kabinet op om zich bij het maken van de Miljoenennota in te spannen deze korting ongedaan te maken. Het treft immers de huurders met de smalle portemonnee.
Lees verder
19 juni 2009
Meer zeggenschap voor studenten en docenten over het onderwijs op het mbo
Wetsvoorstel wordt dinsdag aangenomen.
Lees verder
12 juni 2009
Wijkaanpak: Met wetenschappers en bewoners kijken wat het beste werkt
6 juni 2009
Studenten op kamers van corporaties krijgen misschien ook huurtoeslag als ze in studentenhuis wonen
(inbreng debat) Minister heeft onderzoek toegezegd. Is in december klaar.
5 juni 2009
Kinderen hebben recht op goed onderwijs: zwakke scholen snel verbeteren
(verslag debat)
26 mei 2009
Kamervragen over corporaties die huurhuizen verkopen aan huisjesmelkers
15 mei 2009
Kabinet investeert in banen, woningen en energiebesparing
24 april 2009
Vragen over verbod op top-hypotheken
Lees de Kamervragen plus inbreng collega Tang in het Kamerdebat.
21 april
Kamerdebat over onderwijsvernieuwingen beroepsonderwijs:
verbeteringen zijn hard nodig

Lees het verslag van het debat en uitslag stemmingen moties
14 april 2009
‘Ontzet over bonus topman Aedes’
Lees mijn mondelinge vragen en oproep aan corporatiedirecteuren om, voor het geval het bericht klopt dat de nieuwe Aedes voorzitter 2 ton per week voor 3 dagen gaat verdienen, volgende week donderdag (23 april) bij het ledencongres dit aan de orde te stellen voordat ze akkoord gaan met verkiezing van de nieuwe voorzitter.
Lees verder
8 april 2009
Meldpunt integriteit woningcorporaties open
Vorige jaar heb ik voorgesteld dat zo’n meldpunt er moest komen. Nu is het er.
Lees verder
8 april 2009
Minister pakt integriteit in corporatiesector voortvarend aan
8 april 2009
Wie neemt verantwoordelijkheid voor verlies SS Rotterdam
23 maart 2009
Effectieve aanpak spijbelen nodig
20 maart 2009
Muitende ouders op de korrel
Kamervragen en antwoorden over problemen op de Geert Groote School in Amsterdam
17 maart 2009
Prestaties corporaties: maak onderscheid tussen corporaties die goed presteren en de enkele die onder de maat presteren
(verslag van het algemeen overleg op 17 maart)
4 maart 2009
Debat over mbo: stageplaatsen, fusies, examens en slecht bestuur
27 februari 2009
PvdA wil afspraken sociaal akkoord over stageplekken
19 februari 2009
Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag
18 februari 2009
Toekomst stedenbeleid
18 februari 2009
Kredietcrisis en bouwproductie
17 februari 2009, website PvdA
Structurele aanpak van woningcorporaties
11 februari 2009
Onderwijsvernieuwingen beroepsonderwijs: verbeteringen zijn hard nodig
6 februari 2009
Den Haag moet Utrecht helpen vmbo-scholen overeind te houden
3 februari 2009
Integriteit en de corporatie Rochdale
2 februari 2009
Mondelinge vragen over terugbetalen huurtoeslag door 2 miljoen mensen
Lees verder
de mondelinge vragen die ik op 3 februari wil stellen
29 januari 2009
Veelplegers bouwfraude uitsluiten van aanbestedingen
27 januari 2009
WRR advies om schooluitval terug te dringen
12 januari 2009
Kamervragen over de koop van vastgoedprojecten door Woonzorg Nederland van de zorginstelling Philadelphia
Lees de In de kamer-artikelen van 2008
Lees de In de kamer-artikelen van 2007
Lees de In de kamer-artikelen van 2006
Lees de In de kamer-artikelen van 2005
Lees de In de kamer-artikelen van 2004
Lees de In de kamer-artikelen van 2003
Vorige pagina