22 september 2009

Artikel 23 grondwet gebruiken om slechte scholen te sluiten

De PvdA heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de overheid de mogelijkheid geeft om slecht presterende scholen te sluiten. ‘We kijken niet weg maar grijpen in als de kwaliteit van het onderwijs in het geding is’, zegt Tweede-Kamerlid Staf Depla. Hij benadrukt dat sluiting een laatste remedie moet zijn en dat scholen vooral geholpen moeten worden om goed onderwijs te geven. Door het vak van docent aantrekkelijker te maken, door de opleiding van docenten te verbeteren, door scholen bij te staan bij verbetering kwaliteit van taal en rekenen en door inspectietoezicht.

Een openbare school kan met het wetsvoorstel gesloten worden als het onderwijs ondanks inspanningen van alle betrokkenen niet verbetert. Bij bijzondere scholen die niet verbeteren kan de subiside worden stopgezet. De PvdA steunt het historische voorstel van de onderwijsstaatssecretarissen Sharon Dijksma (PvdA) en Marja van Bijsterveldt (CDA) van harte. Kinderen hebben recht op goed onderwijs.

De regering ontbeert tot dusver de mogelijkheid om scholen bij slecht onderwijs te sluiten. Een eenzijdige uitleg van Artikel 23 van de grondwet over de vrijheid van onderwijs heeft volgens Depla lange tijd als een obstakel gediend om in te grijpen bij gevallen waarin een tekortschietende onderwijskwaliteit wel degelijk reden daartoe gaf. Depla. ‘Artikel 23 is natuurlijk nooit bedoeld als vrijbrief voor kwalitatief slecht onderwijs. Met het artikel in de hand moet de overheid juist voor goed onderwijs zorgen.’

Dankzij een amendement van de kamerfracties van PvdA, CDA en ChristenUnie is in het wetsvoorstel opgenomen dat ouders het zogenoemde voordrachtrecht krijgen voor twee leden van de raad van toezicht. ‘Scholen zijn een gemeenschap van docenten, ouders en leerlingen’, licht Depla toe. ‘We vinden het dan ook niet meer dan logisch dat dit ook terug te vinden moet zijn in de samenstelling van de raden van toezicht.’

Het wetsvoorstel kon afgelopen donderdag op kamerbrede steun rekenen. Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer om zich erover te buigen.

Dijksma sprak onlangs nog de hoop uit dat de Tweede Kamer akkoord zou gaan met meer mogelijkheden om in te grijpen bij scholen als langdurig niet wordt voldaan aan minimale leerresultaten. De staatssecretaris heeft pas de subsidie verminderd voor een islamitische basisschool in Amsterdam en de Nieuwe School in Culemborg.

Lees mijn inbreng

Vorige pagina