22 maart 2010

Zeer zwakke roc-opleidingen moeten gedupeerde studenten compenseren

Elke student verdient goed beroepsonderwijs. Goed dat staatssecretaris zeer zwakke opleidingen al na 1 jaar gaat sluiten. Maar studenten die te lang geen les of te slechte les hebben gehad moeten door ROC gecompenseerd worden door of de bijles te betalen of zelf extra onderwijs te verzorgen zodat studenten snel de opgelopen achterstand in kunnen halen. De Kamer heeft mijn motie (pdf) gesteund die daarom vraagt.

Daarnaast zijn twee andere moties aangenomen.

Drempelloze instroom
ROCís hebben een zware taak. Ze moeten ook studenten opleiden die zonder diploma binnen komen. Er komen voorstellen uit de roc-wereld die deze jongeren de schuld geven van het slechte onderwijs. Ze willen deze jongeren weigeren. Het is hetzelfde als ziekenhuis haar prestaties wil verhogen door de ernstig zieken niet meer toe te laten.
De PvdA is de eerste die de scholen ter zijde wil staan bij het opvangen en opleiden van deze groep zorgleerlingen. Hebben we in deze kabinetsperiode veel aan gedaan. Maar we accepteren niet dat deze jongeren niet meer mee tellen. En we accepteren niet dat de kritiek op kwaliteit van het onderwijs naar de studenten toe verschoven wordt. Een groot deel van de klachten heeft niets te maken met onderwijs voor deze groep leerlingen. Daarom de motie (pdf) ingediend met CDA. Deze motie is aangenomen.

Maximum aan overhead bij zwakke opleidingen
Een derde motie (pdf) dien ik samen met Groen Links in. Het gaat er om dat zwakke en zeer zwakke scholen minimaal 70% van hun budget aan onderwijs besteden. Dus niet iedereen met nieuwe regels lastig vallen maar zeer zwakke en zwakke scholen mogen niet zwak zijn omdat ze te weinig geld in het onderwijs zelf steken.

Lees ook:
- mijn inbreng in het Kamerdebat over zeer zwakke mbo opleidingen
- mijn inbreng in het algemeen overleg van 10 februari over zeer zwakke mbo opleidingen

Vorige pagina