19 januari 2010

Gelijke kansen door gemengde scholen:
één aanmeldmoment en indien gewenst gescheiden wachtlijsten

De PvdA vindt dat we in Nederland te veel talent laten liggen. Alle kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. De PdvA ziet dat de kloof tussen arm en rijk, tussen lager en hoger opgeleiden niet snel genoeg kleiner wordt en dat sociaal-economische achterstanden nauwelijks worden ingelopen. Voor de PvdA is het ontzettend belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Dan gaat het niet zozeer om zwart/wit, maar om achterstand/geen achterstand.

Het maximale uit álle kinderen halen, lukt alleen als de concentratie van achterstandskinderen op een school niet hoger is dan 30 tot 40 procent. Alleen dan kunnen docenten voldoende aandacht aan elke leerling besteden zodat elk kind tot zijn recht komt. De prestaties van arme kinderen gaan dan om hoog terwijl de prestatie van de andere leerlingen er niet op achteruit gaan.

Om segregatie te bestrijden wil het kabinet het mogelijk maken dat steden met scholen afspreken dat alle kinderen op hetzelfde moment ingeschreven worden op de basisschool; zo heeft iedereen gelijke kansen om op een (populaire) school terecht te komen.

De PvdA Utrecht wil een stap verder gaan. Rinda den Besten, wethouder onderwijs en lijsttrekker, stelt voor om niet alleen te kiezen voor één aanmeldmoment voor basisscholen maar om gescheiden wachtlijsten te maken op basis van de sociaal-economische positie van de ouders. In het Amerikaanse Cambridge wordt het inkomen gebruikt, Den Besten heeft echter een voorkeur voor het opleidingsniveau van de ouders als onderscheidende factor. Elke school zou dan een ideale samenstelling krijgen van 30 en 70 procent: een percentage waarvan wetenschappelijk bewezen is dat de schoolprestaties van achterstandsleerlingen vooruit gaan en die van de middenstandsleerlingen geen schade oplopen. Den Besten is in Utrecht - samen met de schoolbesturen - al aan het studeren op manieren om segregatie van achterstanden tegen te gaan in de stad, bijvoorbeeld. met een vast aanmeldmoment.

Om de keuzevrijheid van ouders niet in gevaar te brengen zouden ouders hun kinderen op drie scholen moeten kunnen inschrijven. Dat is winst ten opzichte van de huidige situatie in veel wijken, waar gewilde scholen vaak een postcodebeleid of een leerling-stop moeten hanteren. De keuzevrijheid van ouders wordt niet ingeperkt. Dat is uiteindelijk in het belang van iedereen: Nederland heeft er niets aan als we talenten blijven verspillen.

De Tweede Kamerfractie van PvdA vindt het goed voorstel. In Kamerdebat van 21 januari gaat ze voorstellen dat gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen dit met hun scholen af te spreken. Als er overeenstemming is met de scholen kan het schoolbestuur dat niet wenst mee te doen gedwongen worden mee te doen. Gelijke kansen en elk talent de kans geven zich te ontwikkelen is belangrijker dan de vrijheid van een schoolbestuur om als enige in een stad niet mee te doen.

Vorige pagina