15 december 2008

Meerderheid Tweede Kamer steunt voorstel voor lokaal handvest bij sloop en renovatie

Tweede Kamer heeft voorstellen van PvdA en CU overgenomen. Wij willen bewoners meer rechten geven bij sloop of renovatie van hun eigen buurt. Plannen worden er beter van. Plannen hebben meer draagvlak. En bewoners hebben vooraf meer zekerheid dat ze ook in de toekomst betaalbaar kunnen wonen.

Op 2 december hebben PvdA en Cu een plan gepresenteerd om de positie van bewoners bij sloop en renovatieprojecten te versterken. Dinsdag 9 december heeft een meerderheid van de Tweede Kamer (alle partijen exclusief VVD, CDA) mijn motie gesteund. Het betekent dat de positie van bewoners bij sloop/renovatie wordt versterkt. De minister gaat nu het Besluit Beheer Sociale Huursector aanpassen zodat bewoners op lokaal niveau het recht krijgen om afspraken te maken met de verhuurders in de stad.

Lees de motie
lees het lokaal handvest

Op veel plekken is het al goed geregeld. Maar op veel plekken ook nog niet. Zo was ik afgelopen vrijdag in Rotterdam (Delfshaven). Een groep bewoners had me uitgenodigd om te praten over het lokaal handvest. Ze hadden namelijk een jaar geleden enorme ruzie gekregen met de corporatie Woonstad Rotterdam. De corporatie had buiten de bewoners om een plan voor twee woonblokken gemaakt. De corporatie verhuurde vrijkomende huurwoningen niet meer. Bewoners wisten niets van de toekomstplannen van de corporatie. Totdat ze te horen kregen dat de helft van de woningen gesloopt zouden worden. Na tussenkomst van Wethouder Karakus zijn bewoners en corporatie met elkaar in gesprek gegaan. De bewoners kregen van de corporatie onafhankelijke ondersteuning. Nu maken ze samen de plannen. Natuurlijk lopen de belangen van de bewoners en de corporatie niet precies parallel met elkaar. Maar ze hebben wel de ambitie om er samen uit te komen. Dit laat zien dat door bewoners er bij te betrekken de plannen beter worden en de plannen ook sneller gaan. Het is immers de buurt van de bewoners. Ook is het verschil in positie van de bewoners en corporatie bespreekbaar geworden. De corporatie wil een gemengdere buurt om ook in de toekomst de buurt aantrekkelijk te houden voor nieuwe bewoners. De bewoners vinden het goede zaak dat er ook woningen komen voor buurtbewoners die het economisch voor de wind gaat en in de buurt willen blijven wonen. Maar ze willen niet wijken voor de rijken, en ze willen hun prettige buurt behouden.

De angst van sommige partijen dat dit lokaal handvest sloop en renovatie tot vertraging leidt is dan ook op een misverstand gebaseerd.

Vorige pagina