10 september 2009

PvdA loopt niet warm voor kraakverbod

De PvdA is kritisch over een initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerleden van het CDA, VVD en ChristenUnie om een algemeen kraakverbod in te voeren. PvdA-kamerlid Staf Depla wijst erop dat geweld, overlast en vernielingen vanuit kraakpanden met bestaande wetgeving kan worden aangepakt. ‘Het wetsvoorstel is een typisch voorbeeld van de Haagse overbodige regelgeving.’
Depla stelt vast dat het wetsvoorstel vastgoedspeculanten vrij spel geeft om panden leeg te laten staan. Verder verandert het niets aan het grootste probleem bij het vervolgen van geweld, vernielingen en overlast bij kraken: het rond krijgen van de bewijslast. Het voorstel is te bureaucratisch en bovendien zijn de sancties te laag om het gedrag van vastgoedspeculanten en vastgoedcriminelen te beïnvloeden.
De PvdA wil de aanpak van leegstand anders aanpakken: een eigenaar van een pand moet aantonen dat hij voldoende gedaan heeft om leegstand te voorkomen. Alleen dan krijgt hij ook na één jaar leegstand bescherming tegen kraken. De verantwoordelijkheid wordt op die manier bij de vastgoedeigenaar neergelegd. Depla heeft een amendement daartoe ingediend om het wetsvoorstel aan te passen.
De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat problematische leegstand wordt aangepakt. Leegstand leidt tot verloedering en onveiligheid. Een positief punt van het wetsvoorstel is dat gemeenten een nadrukkelijke rol toebedeeld krijgen.
Depla denkt dat vastgoedspeculanten zich niet laten afschrikken door een boete van 7500 euro. Het voorstel van de indieners voorziet aan de ene kant in een algemeen kraakverbod terwijl aan de andere kant de instrumenten om leegstand te bestrijden facultatief zijn. Met het PvdA-amendement wordt het wetsvoorstel evenwichtiger.

Lees mijn inbreng

Vorige pagina