6 november 2009

Daar waar het onderwijs niet op orde is, mag niet meer verschuild worden achter het gemiddelde: prestaties openbaar!

Een algemeen overleg over kwaliteit onderwijs, invoering comptentiegericht onderwijs, meer aandacht voor taal en rekenen, relatie met bedrijfsleven, examens.
In Haagse begrippen een zogenaamd verzamel algemeen overleg. Opvallend is wel dat de politieke belangstelling niet zo groot is als het om beroepsonderwijs gaat. Alleen CDA, SP en PvdA gaven acte the presens.

Mijn belangrijkste punt was dat de kwaliteit van teveel instellingen nog niet op orde is. De 500.000 studenten op het mbo verdienen goed onderwijs! Scholen die het goed doen verdienen een pluim. Daar waar het onderwijs niet op orde is mag niet meer verschuild worden achter het gemiddelde. In dit licht is het goed dat het voorbeeld van de Brabantse ROCís gevolgd gaat worden: alle resultaten openbaar. Daarmee wordt zichtbaar welke scholen het goed en welke scholen het niet goed op orde hebben. Een stimulans voor docenten en studenten. De staatssecretaris zei toe dat dit gaat gebeuren. Per opleiding de tevredenheid van studenten, tevredenheid van docenten, de leeropbrengsten, de tevredenheid van de werkgevers, aantal bevoegde docenten, schooluitval etc. Ook bestond in de Kamer onvrede over groot aantal scholen dat urennorm niet haalt. Voldoende structuur is van belang voor goed onderwijs.

Lees mijn inbreng in het overleg

De volgende punten kwamen oa ook aan de orde:
  1. de betrokkenheid van docenten bij de kwalificatiedossiers (document waar in vastgelegd is wat studenten moeten kennen en kunnen voordat ze een diploma krijgen)
  2. Op basis van mijn motie moeten de kwalificatiedossiers (waarin vastgelegd is wat studenten moeten kennen en kunnen voordat ze een diploma krijgen) uitdagender worden en de vakkennis hoger niveau krijgen. Uit onderzoek blijkt dat zowel studenten, docenten als werkgevers zich daar druk over maken. De staatssecretaris zei dat dit verbeterd is. Toegezegd is dat volgend jaar de inspectie weer het zelfde onderzoek doet zodat we kunnen beoordelen of de situatie verbeterd is. Er ontstond principiŽle discussie tussen mij en staatssecretaris dat de overheid toch echt verantwoordelijk is voor het niveau dat in de kwalificatiedossiers vastgelegd wordt.

  3. De naamgeving van het mbo. Funderend beroepsonderwijs voor mbo 1 en 2. En Middelbaar beroepsonderwijs voor niveau 3 en 4. De staatssecretaris heeft haar toezegging nog niet doorgevoerd. Ze is in overleg met de sector.. De staatssecretaris informeert ons uiterlijk half februari

  4. Domeinen. De staatssecretaris wil dat alleen voor die studenten die nog niet weten wat ze willen. Wij willen de scholen daar vrijheid in geven. Moeten we dus in komende wetgeving amenderen

  5. steun voor aanpak taal en rekenen met oog voor verschil in niveaus.

  6. Saneren en stroomlijnen van overleg tussen bedrijfsleven en onderwijs. Nu te weinig slagkracht. Veel overlegorganen en veel onduidelijkheid en onvrede bij scholen en werkgevers. Staatssecretaris gaat met veld er over spreken. Want duidelijk is dat goede relatie onmisbaar is.

  7. Mijn zorgen over de examens werden niet herkend. Staatssecretaris gaat in veld polsen en komt er op terug.

  8. fusies: besturenfusie kan pas met nieuwe wetgeving een fusietoets opgelegd worden. Met een besturenfusie kan de huidige fusiestop omzeild worden. Daarom gaat de staatssecretaris in gesprek met Horizoncollege.


Vorige pagina