3 december 2009

Huurcommissie ook voor collectieve huurgeschillen

Laagdrempelige huurprijsgeschillen is van groot belang voor huurders. Immers teveel huurders vragen hogere huur dan wettelijk is toegestaan. Verhuurders profiteren dan van krapte op de markt of onwetendheid van de huurders. Zie het onderzoek waaruit bleek dat de gemiddelde huur van een studentenwoning in Utrecht meer dan 100 euro per maand te hoog is. Het aangenomen wetsvoorstel draagt daar bij aan laagdrempelige huurbeslechting. In debat zijn een paar van onze wensen gehonoreerd:
 1. collectieve geschillenbeslechting is onder voorwaarden bij huurcommissie mogelijk
  Onder voorwaarde omdat de zaken wel vergelijkbaar moeten zijn. De huurcommissie bepaalt dat. Wij hadden voorgesteld om dat bij meerderheid van 50% dat mogelijk te maken. Op verzoek van de minister geldt de collectieve geschillen beslechting alleen voor diegene die hun handtekening zetten.

 2. dichtbij huis
  Huurcommissie heeft tot taak zittingen zo te organiseren dat reisafstand geen probleem wordt.

 3. ambitie om 80% van de zaken binnen vier maanden afgehandeld te krijgen moet eind 2010 gehaald zijn

 4. geschillen overlegwet kunnen vanaf 2011 afgehandeld worden via huurcommissie

 5. Huurcommissie onder de aandacht brengen
  De PvdA is blij dat de Minister zich blijvend inzet om het werk en de resultaten van de huurcommissie onder de aandacht van de huurders te brengen. Teveel mensen die recht hebben op lagere huur maken geen gebruik van de huurcommissie. De minister is bereid om wettelijk vast te leggen dat hun wettelijke recht om huurders door verhuurder gewezen worden op binnen 6 maanden de huurprijs en de onderhoudstoestand van de woning te toetsen door de huurcommissie. Hij gaat met verhuurders en huurders overleggen over uniforme informatie bij woningadvertenties (bv puntentotaal, kale huur, prijs per punt)
Lees mijn spreektekst

Vorige pagina