2 november 2009

Behandeling begroting 2010 wonen en wijken

In de week van 28 oktober behandelde we de begroting wonen en wijken voor 2010. Het onderdeel integratie wordt eind november behandeld.

Hoofdpunten van het debat:
 1. prestaties van een jaar vd Laan
  Zie eerste deel van mijn inbreng (pdf)

 2. betaalbaarheid van het wonen
  De maximale jaarlijkse huurstijging heeft twintig jaar lang boven inflatieniveau gelegen: gemiddeld 2,56 procentpunt boven de inflatie. Hij ligt nu volgens de coalitieafspraken al drie jaar precies op het inflatieniveau. Ook in absolute zin zijn de maximale huurverhogingspercentages in deze kabinetsperiode de laagste sinds 1987, dus sinds 22 jaar. De huurstijgingen zijn tijdens deze kabinetsperiode historisch laag. Dat scheelt 3 miljoen hurende huishoudens aan het einde van deze periode zon 50 tot 60 euro per maand.

  Na verschijning van de begroting is duidelijk geworden (brief 30/9) dat de uitgaven van de huurtoeslag structureel zijn overschat (87 miljoen). De PvdA stelt voor dit geld te aan te wenden voor het terugdringen van de armoedeval en vereenvoudiging van de uitvoering. Motie ingediend samen met CDA om deze meevaller op de huurtoeslag in te zetten om ook in 2011 en 2012 de bezuiniging niet door te laten gaan. Het geld wat dan nog overblijft willen we inzetten voor vermindering van de armoedeval.

  De motie over huurtoeslag en grote gezinnen is aangehouden omdat de Minister heeft toegezegd dit uit te zoeken.

  Ook werd duidelijk dat D66 en VVD fors het mes willen zetten in de huurtoeslag. Lees apart bericht.

 3. debat tussen PVV en vd Laan over effectiviteit wijkaanpak
  De PVV wil van de wijkaanpak. Een mooi debat tussen PVV en vd Laan over het in de steek laten van de bewoners in deze buurten door de PVV. ( (pdf))

 4. Heroverweging woningmarkt
  Er staat grote heroverweging woningmarkt voor de deur. Wat zijn de uitgangspunten van de PvdA daarbij.
  De Minister reageerde daar positief op met zijn eigen uitgangspunten.

 5. krimp
  Het debat over de krimp is vervolgd. Als PvdA heb ik zowel aandacht gevraagd voor de krimp. Die is neergeslagen in een Motie samen met CDA en CU.

  Maar ook aandacht voor de enorme opgave van de steden in de groeigebieden. Er komen de komende jaren zon miljoen inwoners bij.

 6. particulier opdrachtgeverschap De Minister heeft ons voorstel voor een team van deskundige die gemeenten helpen bij het implementeren van particulieropdrachtgeverschap, overgenomen. Zeker in deze tijden geen overbodige luxe. Immers juist dit soort projecten hebben geen last dat ze pas van start gaan als 70% verkocht is. Voor het einde van het jaar ligt er een voorstel

  Vorige pagina