2 september 2009

Bewoners mogen bij sloop en renovatieplannen niet meer buitenspel gezet worden

Het Burgerlijk Wetboek is zo aangepast dat ook huurders van commerciële verhuurders recht krijgen op een minimale verhuiskostenvergoeding als ze vanwege sloop of renovatie hun huis uit moeten. Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel hebben we ook aan de orde gesteld dat we steeds vaker signalen kregen dat verhuurders bij sloop huurders niet meer laten stemmen over de plannen. Nu is het in de wet zo geregeld dat als 70% van de huurders instemt met de sloopplannen de rechter soepel is met het ontbinden van de huurovereenkomsten. Als de verhuurder een beroep doet opdringend eigen gebruik hoeft de mening van de huurders niet gevraagd te worden. Ik had een amendement ingediend om daar een einde aan te maken. De Minister wist me te overtuigen dat mijn voorstel de positie van huurders verzwakte ipv versterkte. Hij kwam met beter alternatief. Op verzoek van PvdA komt er een lokaal handvest voor sloop en renovatie. De minister is dat nu aan het uitwerken.Eerst wilde hij dat in convenant met corporaties regelen. Dat is niet gelukt.Nu komt er een wettelijk recht om op lokaal niveau daar afspraken over te maken. Daarin gaat de minister ook regelen dat er niet meer op slinkse wijze de instemming van bewoners wordt omzeild.Immers het gaat om de buurt van de bewoners.En als je draagvlak organiseert worden de plannen beter en worden ze sneller uitgevoerd. Ook wordt bij lokaal handvest ingegaan op oprekken van groot onderhoud om verhuiskosten vergoeding te ontlopen.

Ook is stil gestaan bij positie van ondernemers bij herstructurering. Gezien de grote verschillen tussen de ondernemers is één vaste minimale verhuiskosten vergoeding onwerkbaar. Het maakt nogal uit of de HEma moet verhuizen of een patatzaak. Wel maakt de minister samen met Frank Heemskerk (de staatssecretaris van EZ) een handreiking om op lokaal niveau hier afspraken over te maken met ondernemers, gemeente, ontwikkelaars en corporaties.

Lees verder mijn inbreng

Vorige pagina