Eerder verschenen op de voorpagina


29 mei - 5 juli 2009
You've got mail
Zijn barbecues en Cruijff-veldjes de juiste middelen om de oude wijken op te trekken? En waarom is het zo moeilijk burgerinbreng te honoreren? Het Haagse gemeenteraadslid Joris Wijsmuller en het Utrechtse Kamerlid Staf Depla corresponderen de komende weken in PM en op pm.nl over het krachtwijkenbeleid.
Lees verder
Trouw Weblog
Ik houd deze week een weblog bij voor Trouw.

16 januari 2009
Eelko Brinkman heeft te veel hooi op zijn vork genomen

15 januari 2009
De huizenprijzen blijven ook in 2009 hoog

14 januari 2009
Huurtoeslag: elke euro moet goed terecht komen

13 januari 2009:
Beroepsonderwijs op de schop

12 januari 2009
De menselijke maat in het onderwijs ook op de nieuwjaarsborrel in de straat
Lees verder.

24 november 2008
Haal het beste uit vmbo-leerlingen, ruim baan voor de moderne ambachtschool
VMBO-scholen moeten meer vrijheid krijgen om het beste te halen uit leerlingen. Scholen die het slecht doen moeten beter ondersteund worden. Met die boodschap trekken PvdA-politici vandaag, maandag 24 november, door het land. Zij bezoeken VMBO-scholen die het goed doen of juist een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zelf ga ik bij drie VMBO-scholen in Utrecht op bezoek.
Lees verder voor de voorstellen en het boekje van de PvdA over het VMBO.
Weblog 28 oktober 2008
Buurtzorg laat zien hoe de slogan van de tegenpartij: “geen gezeik iedereen rijk” werkelijkheid kan worden in de thuiszorg
Weblog 21 oktober 2008
Buurten worden alleen van bewoners als ze meer zeggenschap krijgen bij uitvoering wijkactieplannen
Weblog 15 september 2008
SP zoekt PvdA op in de buurt
In 2003 heeft de PvdA-fractie buurten voor bewoners gemaakt. Nu 5 jaar later heeft SP ook een boekje over de buurt gemaakt. Wat valt op. Links is het aardig eens. Dat biedt perspectief. Lees verder voor de overeenkomsten tussen het boekje van de SP uit 2008 en de boekjes over buurten en bewoners die wij vanaf 2003 hebben gemaakt. Enige wat ontbreekt is bronvermelding. Ander verschil is dat wij verantwoordelijkheid hebben genomen om deze plannen ook uit te voeren.
Lees verder
Weblog 3 september 2008
'TMF, stop verwerpelijke actie'
PvdA-kamerleden Dijsselbloem en Depla zijn verbijsterd over de oproep van muziekzender TMF om jongeren filmpjes te laten maken als zijzelf of klasgenoten door de leraar de klas uit worden gestuurd.
Bekijk hun brief aan TMF en het resultaat
Weblog 14 juli 2008
Fietsendiefstal, hoe dom kan je zijn om anti-diestal-chip in slot te plaatsen
Weblog 7 juli 2008
Huurders en eigen woningbezitters hebben recht op ongestoord woongenot
Bestuurders hoor je wel eens zeggen dat overlast bij de stad hoort. Ik vind dat niet. Ook in de stad hebben mensen recht op ongestoord woongenot. Bewoners, stadsbestuur, corporaties, politie, GG&GD moeten hier samen optrekken.
Lees verder de Kamervragen
Weblog 24 juni 2008
25 miljoen euro per jaar voor bewonersinitiatieven
Bewoners aan zet:
geld voor bewonersinitiatieven
lees verder
Weblog 23 juni 2008
Er komt onderzoek naar mogelijkheid voor docenten en ouders om met school uit bestuur te treden
Schaalvergroting is te ver doorgeschoten concludeerde de commissie Dijsselbloem. Daarom niet alleen aandacht voor beperken schaalvergroting maar ook mogelijkheid om scholen weer kleiner te maken. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Daarom gaat Minister op mijn verzoek het voorstel van de Onderwijsraad uitwerken. De menselijke maat staat wat mij betreft centraal. Dat kan je op verschillende manieren bereiken. Dus niet van bovenaf schaalverkleining opleggen. Maar wel de mogelijkheid geven omdat van onderaf te organiseren. Onder voorwaarde uittreden mogelijk maken.
Lees verder het bericht van 16 juni en het verslag van het debat.
Weblog 30 mei 2008
Geknipt voor u: tien sociale speerpunten
Rutte vindt dat het kabinet miljoenen uitgeeft aan leuke linkse dingetjes. Een reactie van onze voorzitter van de afdeling Vlaardingen dat die kleine leuke linkse dingetjes van Rutte hele grote dingen zijn voor veel mensen.
Lees verder
Weblog 25 mei 2008
Eelco Brinkman moet moreel leiderschap tonen
Weblog 24 mei 2008
Onderzoek centraal planbureau naar huurmarkt
Voorzitter vereniging woningcorporaties kan het niet laten en grijpt onderzoek aan om te pleiten voor liberalisering huren
Lees verder
Weblog 17 april 2008
Parlementair praktijkonderzoek naar verantwoordingslast in het onderwijs en de zorg
Lees verder
Weblog 4 april 2008
Corporaties zijn en blijven onderdeel van sociale beweging
Er zijn corporatiedirecteuren die vinden dat ze het recht hebben hun woningen mee te nemen om voor zichzelf te beginnen. Ze verkopen er sociale praatjes bij. Deze “roof” moet gestopt worden.
lees verder
Weblog 26 maart 2008
'Spijbelrechter snel invoeren'
Ik wil voor 1 mei een landelijk dekkend netwerk van spijbelrechters. ‘Spijbelen is een voorbode van schooluitval. Spijbelende jongeren halen niet het beste uit zich zelf. Ze vergooien hun toekomst kansen, want zonder diploma heb je een stuk minder kans op werk.’ Minister Hirsch Ballin is onder druk van de Tweede Kamer aan onze wens tegemoet gekomen.
Lees verder
Weblog 21 maart 2008
Huurverhoging gelijk aan inflatie
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Vogelaar dat de huurprijzen maximaal 1,6 procent mogen stijgen, gelijk aan de inflatie. Wat ons in de oppositie niet lukte, doen we nu vier jaar lang, de huren niet meer dan de inflatie laten stijgen. De vorige kabinetten wilden de huren liberaliseren, een kabinet met de PvdA zorgt dat de huren alleen de inflatie volgen.
Lees verder
Weblog 19 maart 2008
We zijn één land:
segregatie in het VMBO tegengaan

We worden nooit één land als groepen van verschillende komaf volstrekt gescheiden leven. Dat los je niet op met buurtbarbecues, dat los je op met gemengde buurten maar ook met gemengde scholen.
Lees verder mijn vragen bij het vragenuurtje van 18 maart.
Weblog 13 februari 2008
“Tijd voor onderwijs”, rapport commissie Dijsselbloem
Vandaag presenteerde Jeroen Dijsselbloem haar conclusies en aanbevelingen over de onderwijsvernieuwingen. Mijn reactie.
Lees verder
Weblog 6 februari 2008
Initiatiefwet wet parlementaire enquête aangenomen in Eerste Kamer
“Mijn” vierde initiatiefwet is aangenomen.
Lees verder
Weblog 23 januari 2008
D66 boort huurders sociaal plan door de neus
Op 23 januari heeft de Tweede Kamer unaniem de wet aangenomen die de posities van huurders versterkt. Helaas is op laatste moment, na een hoofdelijke stemming, mijn voorstel voor een sociaal plan bij herstructurering en sloop of renovatie gesneuveld door onverwachte tegenstem van D66.
Lees verder
15 januari 2008
Veilig naar school en veilig op school
Veilig naar school en veilig op school. Dat gun je elke leerling, student en docent. Een voorwaarde voor een fijne schooltijd. En een voorwaarde voor een leeromgeving waar je goed les kan geven en les kan krijgen. De menselijke maat: kennen en gekend worden en vanaf dag één op school afspraken hoe je met elkaar omgaat op school. Hoe kan Den Haag scholen helpen.
Zie het actieplan.
Weblog 12 december 2007
Mijn initiatiefwet banksparen gaat per 1 januari 2008 in
Samen met de VVD heb ik deze initiatiefwet gemaakt. Eerst met Bibi de Vries en daarna met Stef Blok.
De wet die een einde maakt aan de gedwongen winkelnering bij verzekeraars voor pensioensparen en kapitaalverzekering eigen huis is aangenomen. Na een spannend debat stemde de Eerste Kamer unaniem in met het voorstel.
Lees verder
Weblog 30 november 2007
1040 uren: Dit zou ik tegen de stakende scholieren zeggen op het Museumplein
Weblog 26 november 2007
Kabinet houdt ook in 2008 Huurbeleid inflatievolgend
Weblog 22 oktober
Veel huurtoeslagontvangers moeten veel geld gaan terugbetalen
De invoering van de huurtoeslag verliep slecht. Een goede wet moest met kokend heet water worden ingevoerd. De toeslagen zijn de love-baby van het CDA en het vorige kabinet. En als ideologie de boventoon voert, moet de uitvoering zich bergen. Het gevolg kennen we allemaal. Huurtoeslagontvangers moesten op de blaren zitten.
Lees verder
16 oktober 2007
VROM-raad advies over woningmarkt
Goed voorstel om inkomensondersteuning huur en kopen eerlijker te maken.
Lees verder voor mijn reactie

Weblog 7 oktober 2007
Belastingdienst zet bij overlijden partner huurtoeslag meteen stop:
leuker kunnen ze het niet maken

Weblog 22 september 2007
We moeten winnen in Kanaleneiland
Weblog 20 september 2007
Extra geld voor initiatieven van bewoners
Weblog 18 september 2007
Miljoenennota: kiezen voor wegwerken armoede publieke sector ipv laten groeien individuele rijkdom
Weblog 28 augustus 2007
zomerdebat: achter de voordeur kijken
Zomerdebat bij Rotterdamse corporatie Woonbron. Onder leiding van Pieter Hilhorst bespraken we stelling over de gewenstheid van nieuwe betutteling. Ik mocht een aftrap geven.
Lees verder
Weblog 27 augustus 2007
Solidariteit: alle corporaties betalen mee naar draagkracht aan wijkaanpak
Er zijn teveel buurten waar bewoners zich niet thuis en veilig voelen. Waar als je voor en dubbeltje geboren wordt nooit een kwartje kan worden. Daar willen we allemaal iets aan doen. Daar moet het over gaan ipv over de vraag of een heffing eerlijk is.
Lees verder
Weblog 22 augustus 2007
Deltaplan inburgering:
niveau moet hoger en naast les ook de praktijk in bij een bedrijf, bij een school, een sportclub of een buurthuis of zorginstelling
Lees verder
Weblog 23 juli
Fusiegolf bij woningcorporatie in aantocht Ondanks de roep om de menselijke maat en de vele kritische kanttekeningen bij vergaande schaalvergroting bij woningcorporaties staan er een groot aantal fusies op stapel. De volgende heb ik opgespoord.
Lees verder
Weblog 6 juli 2007
Mijn initiatiefwet banksparen is aangenomen, hoe kwam ik op het idee?
Weblog 3 juli 2007
SP is tegen afschaffen gedwongen winkelnering bij verzekeraars
Alle politieke partijen, ook de SP , vielen over elkaar heen toen bekend werd dat verzekeraars veel te hoge kosten in rekening brachten bij deel van de beleggingsverzekeringen. De zogenaamde woekerpolissen.
Lees verder
2 juli 2007
PvdA-actieplan: overlastgevende en criminele hangjongeren
HARD MAAR SOCIAAL
Kinderen en jongeren moeten veilig op straat kunnen spelen en hangen. Bewoners mogen niet geterroriseerd worden. Voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad raken en hun toekomst verknallen. Kortom reden genoeg om korte metten te maken met overlastgevende en criminele hangjongeren. Door een harde maar sociale aanpak. Er kan al heel veel, maar gevoel van urgentie was te lang te laag. Daar moet verandering in komen en de landelijke politieke moet ze van ontbrekende instrumenten voorzien.
Lees verder voor ons actieplan
Weblog 29 juni 2007
PvdA-deelraadsleden in Amsterdam Zuidoost: een beetje integer bestaat niet
Uit onderzoek van de Amsterdamse rekenkamer blijkt dat PvdA-raadsleden niet de schijn van belangenverstrengeling hebben voorkomen.
Lees verder

Weblog 20 juni 2007
Invoering onderwijsvernieuwing in het MBO, twee signalen uit de praktijk, een wereld van verschil
Hoe groot kan het verschil zijn. Maandag op het ROC in Eindhoven (opleiding Handel) kon ik zien hoe je na een aantal jaren hard werken een goed nieuw onderwijsprogramma kan opzetten. Een programma waar studenten en werkgevers enthousiast over zijn. En vandaag een gesprek met bezorgde docenten op ROC in Den Haag. Als die vanaf 1 september overstappen naar competentiegericht onderwijs om aan de nieuwe eindexameneisen te kunnen voldoen, houd ik mijn hart vast voor de studenten die daar terecht komen.
Lees verder
13 juni 2007
Hoorzitting hangjongeren:
hard maar sociaal

Ettertjes aanpakken laten merken dat we ze kennen. Op bezoek bij hun ouders. Die aanspreken dat ze hun kinderen op moeten voeden. En zorg aanbieden, goedschiks of kwaadschiks, om ze daar bij te helpen.
Ik ben enthousiast over de voorstellen die ik op de hoorzitting heb gehoord. Een paar dingen sprongen er uit. Ten eerste de groep overlast veroorzakende kinderen tussen 8 en 12 jaar. Dat deze kinderen al zo onhandelbaar zijn. En ten tweede de aanpak die te typeren is als “hard, maar sociaal”. Dit slaat bv op het voorstel van Ahemd Marcoush om een soort tbs-maatregel in te voeren die past eindigt als een criminele jongere een vak heeft geleerd. Het is hard, maar sociaal. Onderwijs is het beste dat je die jongeren kan geven, maar dat kan kennelijk niet op een gewone school. Daar zijn internaten voor nodig.
Hoorzittingen over hangjongeren op woensdag 13 juni
Lees meer

Weblog 11 juni 2007
Corporaties moeten emancipatie machines zijn. Dat bereiken we niet door ze te verkopen aan pensioenfondsen zoals Coen Teulings directeur van CPB voorstelt Coen Teulings directeur van het Centraal Plan Bureau stelt terecht aan de orde dat corporaties van niemand zijn. Directeuren worden nog gecorrigeerd door de tucht van de markt noch door de tucht van de overheid. Hij waarschuwt bovendien dat we zo 200 miljard euro van corporaties, geld dat eigenlijk van ons allemaal is zomaar kan verdwijnen. Zijn analyse is goed. Maar hij verengt de corporatie tot een stichting die huurtoeslag gaat betalen. Hiervoor hebben we veel meer geld nodig want Teulings wil ook de huren vrij geven. Geen goed idee. Corporaties zijn er niet alleen voor meer betaalbare woningen. Het gaat óók over de werking van corporaties als emancipatiemachine.
Lees verder
Weblog 8 juni 2007
Bezoek aan Amsterdam: “iedereen bemoeit zich met onze kinderen, maar we vergeten de ouders”
Weblog 25 mei
PvdA zit in het kabinet en dat is te merken
Het kabinetsbesluiten op 25 mei: 500 wijkagenten erbij, generaal pardon, huurtoeslagbezuiniging gaat niet door en minder mensen in de bijstand.
Lees verder
Weblog 23 mei 2007
Een brandweerkazerne met een brandweerauto en het jaar van de techniek met alleen commissies
Lees verder
Weblog 7 mei 2007
Jonge starters in Alkemade (zh) bouwen zelf hun huizen
Jonge inwoners van Alkemade verenigen zich om zelf starterswoningen te bouwen. Tijdens een bijeenkomst van de PvdA in café Heemskerk in Roelofarendsveen bleken zij erg enthousiast voor het collectief bouwen in eigen beheer.
Lees verder
Weblog 27 april 2007
Aanpak probleemgezin faalt in Slotervaart, buren zitten met de ellende
Ongestoord woongenot. Je weet pas hoe belangrijk het is als je overlast van buren hebt. Vaak onderschatten instanties dit. En dan ben je als bewoner het haasje. In de Volkskrant van 27 april staat het verhaal van de mislukte aanpak van een probleem gezin. Veel instanties, maar het gezin zit er nog. Is het onwil, onkunde, onmacht of ligt het aan de regels. Ik heb er kamervragen over gesteld samen met Jeroen Dijsselbloem en samira Bouchiti.
Lees verder
weblog 20 april
Marokkaanse criminele jongens vragen aparte aanpak
In veel wijken zijn er problemen met jongeren. Deze jongeren en deze buurten verdienen een betere toekomst. Wegkijken kan niet meer. We moeten achter de voordeuren kijken. Ouders aanspreken , maar als ze het er bij laten zitten, moeten wij dat er niet bij laten zitten. Dat verdienen deze jongens niet, maar ook de buurt niet die eerst met de overlast en later met de criminaliteit wordt geconfronteerd. Mijn collega Jeroen Dijsselbloem doet een viertal voorstellen om de problemen aan te pakken. Ik vind ze de moeite waard. En ze sluiten ook goed aan bij de aanpak van deelraadsvoorzitter Ahmed Marcoush in SLotervaart (zie onze kamervragen). Een aanpak die onmisbaar is om van de probleemwijken weer prachtwijken te maken.
Lees het ingezonden stuk.
Weblog 16 april
Manifest Sex moet weer haute couture worden
Ik steun dit initiatief dat stelling neemt tegen verpornografisering van onze cultuur. (zie www.beperkthoudbaar.info). Teken ook.
Als we geen stelling nemen, moeten we ook niet raar opkijken dat jongeren in garageboxen zich te buiten gaan aan groepsverkrachten of in lichtere vorm hun lijf verkopen voor een breezer of in disco's het normaal te vinden om en plain public pijpwedstrijden te houden.
De eenzijdige (commerciële)manier waarop vrouwelijkheid en seksualiteit wordt gedefinieerd beperkt de vrijheid van vrouwen en ontneemt seksualiteit haar intimiteit.
Een tegenbeweging die zich uitspreekt en het publiek debat aangaat , daar doe ik graag aan mee.
Lees verder voor het manifest
Vanaf maart ook woordvoerder onderwijs
Vanaf half maart ben ik woordvoerder onderwijs. Naast het wonen en de wijken mag ik namens de PvdA het woord voeren over het VMBO, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassen onderwijs. Ik ben onderwijswoordvoerder geworden omdat ik het belangrijk vindt dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, het belangrijk is voor de kans op werk en belangrijkste instrument voor emancipatie.
Weblog 1 april 2007
Utrechtse corporatie Mitros maakt huurders ten onrechte bang dat zij op moeten draaien voor extra investeringen in hun buurt
Bij de bewoners in Utrecht zijn er al jaren veel klachten over het slechte onderhoud van Mitros. Ondanks goede bedoelingen en gaat er nog veel mis. Op RTV Utrecht zag ik vrijdagavond dat Mitros ontdekt heeft waar het aan ligt. Natuurlijk niet aan zichzelf
Lees verder
Mariette Hamer per 1 april nieuwe woordvoerder pensioenen PvdA
Na zes jaar voor de PvdA het woord gevoerd te hebben over pensioenen draag ik nu het stokje over aan Mariette Hamer.
Weblog 30 maart
Pensioenfondsen hebben toekomst als ze hun ideologische wortels koesteren
Op 30 maart nam ik afscheid als pensioenwoordvoerder van de PvdA-fractie. Op een bijeenkomst van het ABP mocht ik nog een keer spreken over ons mooie pensioenstelsel. Een profijtelijke vorm van solidariteit die we moeten koesteren. Dat zal alleen maar lukken als pensioenfondsen hun ideologische wortels koesteren en zich op die manier onderscheiden van gewone financiële instellingen als banken en verzekeraars. Opvallend was dat SP-er Luijben pensioenfondsen opriep niet te transparant te zijn over de solidariteit tussen jong en oud en tussen deelnemers aan pensioenfonds die lang leven of die vroeg dood gaan. Want als mensen weten dat ze meebetalen aan mensen die langer leven zou de solidariteit wel eens onder druk komen te staan! Solidariteit werkt alleen als je het van boven af oplegt en er niet open over bent! Ik denk daar anders over. Door juist open te zijn over de waarden van solidariteit kan je het in stand houden, niet door mensen dom te houden.
weblog 18 maart
Bezoek aan belastingdienst over uitvoering huurtoeslag
Het gaat nog wel een paar jaar duren voordat alle huurtoeslagontvangers hun geld vlekkeloos krijgen. Met een aantal collega Kamerleden zijn we na een aantal Kamerdebatten over de uitvoering van de huurtoeslag op bezoek gegaan bij de belastingdienst.
Lees verder
Weblog 12 maart 2007
Utrechtse Zorginstelling Aveant zit in de financiële problemen. De voorzitter van de raad van bestuur legt schuld bij personeel die zich te vaak ziek melden.
Weblog 26 februari 2007
Ik hoop zo min mogelijk boerka’s in de Nederlandse straten te zien
Lees verder
20 februari 2007
Inflatievolgend huurbeleid
In het regeerakkoord is afgesproken dat de huurstijgingen de komende jaren gekoppeld zijn aan de inflatie. Mensen hebben daar vragen over. Is de huurstijging niet hoger dan inflatie of is er ruimte voor een huurstijging boven inflatie? Het eerste is het geval. De huurprijzen stijgen niet sneller dan inflatie. Voor 2007 betekent dit een maximale huurverhoging van 1,1%.
8 februari 2007
Regeerakkoord: geen huurliberalisering; huren stijgen met inflatie en van probleemwijken prachtwijken maken
Het is gelukt. Mijn verkiezingsbelofte heb ik waar kunnen maken. De huurliberalisatie is nu echt van tafel. En de woonlasten van huurders zullen de komende jaren minder hard stijgen dan de inkomens. Huren stijgen niet meer dan met inflatie en verhuurders gaan investeren in energiebesparing. Dat is goed voor het milieu en het is goed voor de portemonnee.
Van probleemwijken gaan we prachtwijken maken. Door samen met bewoners, scholen, corporaties, bedrijven en gemeenten de schouders er onder te zetten. Een samenhangende aanpak van wonen, integratie, veiligheid, beter onderwijs en werk. Op een belangrijk punt hebben we echter geen resultaat geboekt. En we gaan meer (betaalbare) woningen bouwen zodat wachtlijsten kleiner worden. Kortom allemaal zaken wat me niet of onvoldoende lukte om bij het vorige kabinet voor elkaar te krijgen. Ik ben dan ook tevreden. Nu aan de slag want de doelen moeten omgezet worden in resultaat.
De inkomensondersteuning van het kopen van een huis hebben we helaas niet eerlijker kunnen maken. Dat is een teleurstelling omdat de noodzakelijke aanpassing van de woningmarkt maar gedeeltelijk ter hand genomen kan worden.

Lees ook:
 • Wonen en het regeerakkoord
 • Nieuwsbrief Wouter Bos over regeerakkoord
 • Regeerakkoord Samenwerken, samenleven (pdf)


 • Uitreiking inktspotprijs 2006
  De inktspotprijs van 2006 heb ik uitgereikt aan Bernard Willem Holtrop.
  Lees de toespraak bij de uitreiking van deze prijs op 16 januari 2007.
  Weblog 9 januari 2007
  politiek is keuzes maken: hypotheekrenteaftrek of onderwijs en zorg
  Weblog 29 december 2006
  nieuwjaarsboodschap: solidariteit is meer katholiek dan protestants
  Nu het er naar uit ziet dat we een regering krijgen met de PvdA en een tweetal christelijke partijen is het ook tijd om de kennis over de sociale leer van katholieken, protestanten en sociaal democraten op te halen. Ik heb in september 2004 hier een ingezonden stuk in de Trouw aan gewaagd. Bijgevoegd ter overdenking in deze dagen. Ik trek daar de conclusie dat het verschil tussen de sociale leer van de protestanten en de sociaal democraten onoverbrugbaar lijkt. Ik zie meer overeenstemming tussen de sociale leer van de katholieken en de sociaal democratie. Een weinig opbeurende conclusie richting de formatieonderhandelingen lijkt het. Maar zoals jullie weten ben ik een optimistisch mens. Ten eerste heeft Wim Aantjes op mijn stuk gereageerd en weerlegt hij mijn analyse gedeeltelijk. Alhoewel hij mij wel gelijk geeft in mijn kritiek op het kabinetsbeleid van Balkenende II. Aantjes geeft ook overeenkomsten aan tussen de sociale leer van de protestanten en de sociaal democraten. En een tweede meevaller kan zijn dat in de formatie ook een aantal katholieken aan CDA zijde meepraten. Een derde opbeurend punt is dat Wouter Bos aan de onderhandelingstafel zit. Hij heeft protestantse roots maar de sociale leer van de sociaal democratie is tot in zijn vezels doorgedrongen.

  Ik wens iedereen een mooi 2007 toe.

  Lees het artikel en de reactie Aantjes
  december 2006
  Wie is de beste webpoliticus?
  Welke politicus presenteert zich het beste op internet? Politici die op internet campagne voeren dingen mee naar de status van beste webpoliticus van Nederland.

  Beste webpoliticus 2006 - juryverkiezing
  (welke politicus vindt de jury in positieve zin het meest zichtbaar op het internet?)
  - Boris van der Ham (D66) WINNAAR
  - Jan Marijnissen (SP)
  - Jan Peter Balkenende (CDA)
  - Staf Depla (PvdA)
  - Wouter Bos (PvdA)

  Rattigste webpoliticus - publieksverkiezing
  (Sommige politici weten hoe zij anderen slim in een hoek kunnen zetten. Hoe schrijven en praten de politici over hun concurrenten? Wie is daarin het meest geslepen?)
  - Rita Verdonk (VVD) WINNAAR
  - Wouter Bos (PvdA)
  - Maxime Verhagen (CDA)
  - Staf Depla (PvdA, 21)
  - Jan Peter Balkenende (CDA)

  Lees meer op www.bestewebpoliticus.nl/
  5 december 2006
  Sinterklaascadeau voor huurders:
  Eerste Kamer stopt behandeling huurliberaliseringswet

  Na het slechte nieuws van 1 november dat de huurwet door de 2e Kamer was aangenomen. En het tegenvallende nieuws over de verkiezingsuitslag nu het goede nieuws. De Eerste Kamer gaat de huurliberalisatiewet niet meer behandelen.
  We krijgen de kans om bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet onze belofte aan de kiezers waar te maken om deze wet definitief van tafel te krijgen.
  26 november 2006
  Wel verloren, niet verslagen. Genoeg kansen voor een centrum-links kabinet
  Waarom hebben we verloren. En welke kansen liggen er voor een socialer kabinet dat mensen houvast in onzekere tijden biedt en een paar grote maatschappelijke vraagstukken de komende vier jaar gaat aanpakken.
  Lees verder
  Verkiezingen: slechte uitslag voor PvdA, maar ook goed nieuws!
  We hebben bij de verkiezingen teveel zetels verloren. Maar er is ook winst geboekt: VVD/CDA kunnen niet samen verder regeren. Coalitie die in Tweede Kamer tegen de huurwet heeft gestemd heeft na de verkiezingen een ruime meerderheid (PvdA, SP, Partij voor Vrijheid, Groen Links, Christen Unie, en D66). Met goed fatsoen kan het kabinet de huurwet niet door de Eerste Kamer laten behandelen.
  Kiezers op PvdA en in het bijzonder mensen die mij een voorkeurstem hebben gegeven: bedankt
  We hebben 9 zetels verloren. Maar we zijn nog steeds de tweede partij van Nederland en de grootste linkse partij van Nederland. Dat schept verplichtingen en verwachtingen. Die wil ik ook de komende vier jaar weer waar gaan maken. Daarom in het bijzonder dank aan de mensen die aan mij persoonlijk hun stem vier jaar aan mij hebben uitgeleend.
  14 november 2006
  Eindelijk geeft Balkenende toe dat de huren in totaal ongeveer 50 euro per maand gemiddeld stijgen tussen 1 juli 2007 en 1 juli 2009
  Lees verder
  Weblog 12 november 2006
  Staf: En nou niet de kop laten hangen!
  Persbericht 10 november 2006
  PvdA: Voorkom verloedering, versterk positie van Vereniging van Eigenaren
  Lees verder
  7 november 2006
  Volkskrant rectificeert bericht, Huurverhoging tot 2009 wel degelijk bijna euro 50 per maand
  Lees meer
  Weblog 5 november 2006
  Binnen een maand een actieplan verbetering zorg Utrechtse verpleeghuis Tamarinde
  Wouter Bos wijst huurverhoging Balkende af
  Zowel in het debat op Radio 1 als in TV debat op RTL van 3 november heeft Wouter Bos zijn pijlen gericht op de huurwetten van Balkenende. Wouter wijst de huurverhoging van gemiddeld 50 euro per maand af.
  Lees verder het verslag van radio 1 debat.
  CDA bevestigt uitkomsten huurcalculator
  Bas-Jan van Bochove, Tweede Kamerlid van het CDA, geeft eindelijk toe dat de huren tot 2009 met ruim € 50 er maand kunnen stijgen. Tijdens het debat over het huurbeleid, donderdagnacht, erkent hij dat dit niet alleen het geval zal zijn bij huurders die met de woningen in het geliberaliseerde segment vallen maar ook bij simpele huurwoningen in het gereguleerde segment. De toezegging dat huurders in het gereguleerde segment gecompenseerd zullen worden door de huurtoeslag blijkt een loze belofte. Het CDA belooft huurders die met forse huurverhogingen te maken krijgen alleen dat ze de huurtoeslag behouden. Op een compensatie hoeven huurders niet te rekenen.
  Lees het debatje tussen mij en het CDA van donderdagnacht 26 oktober.
  Weblog 23 oktober 2006
  Fair play bij het CDA:
  je moet nooit liegen, zeker als het niet nodig is
  Reken uit wat verschillende politieke partijen met jouw huur gaan doen
  De helft van alle Nederlanders huurt een woning. Hoeveel stijgt de huur van jouw woning als de plannen van het kabinet Balkenende worden doorgezet? En hoeveel stijgen de huren als het VVD, CDA of PvdA verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd? Dit kan je uitrekenen op deze site met de 'huurcalculator'.
  Lees verder
  16 oktober 2006
  Vergelijk verkiezingsprogramma’s: wat willen politieke partijen op gebied van wonen
  Een speciale pagina op mijn site met vergelijking van de verkiezingsprogramma's. Wat gaan ze met de huren en hypotheekaftrek doen. Wat gaan ze doen om de woningnood aan te pakken en starters makkelijker aan een woning te helpen. Hoe gaan ze er voor zorgen dat je je in alle buurten veilig en thuis kan voelen. En wat zijn hun ideeën over woningcorporaties. De site bevat ook informatie over mijn campagneactiviteiten op gebied van wonen.
  Lees meer  Weblog 6 oktober 2006
  Er is geen woningnood volgens directeur vereniging van woningcorporaties
  29 september 2006
  Bellijn Hypotheker: een eerste woning kopen wordt elk jaar moeilijker
  27 september 2006
  Pensioenwet met wijzigingen aangenomen
  De Tweede Kamer heeft op 26 september gestemd over de nieuwe Pensioenwet en onze wijzigingsvoorstellen. De resultaten: over vier jaar kan iedereen met een druk op de knop zien hoeveel pensioen hij of zij heeft opgebouwd; er komt een label waardoor iedereen kan zien of zijn pensioen meegroeit met de prijsstijgingen; zelfstandigen kunnen makkelijker pensioen opbouwen en het nabestaande pensioen wordt verbeterd. Ook neemt de kans op indexatie van het pensioen toe. Helaas zijn niet al onze voorstellen om de medezeggenschap van gepensioneerden te versterken. Het CDA en VVD steunde ons op veel punten, maar hier lieten ze ons meestal in de steek.
  Lees verder
  15 september 2006
  Tijd voor mensen,
  noodplan verpleeghuizenzorg voor ouderen

  De PvdA-fractie is de laatste drie jaar met alle fractieleden op onderzoek geweest naar echte problemen en werkende oplossingen in oude wijken, het VMBO, de jeugdzorg, het platteland en de verpleeghuizen. Het laatste onderzoek hebben we in verpleeghuizen gedaan. Het resultaat is een noodplan verpleeghuizen voor ouderen.


  Lees het boekje (pdf)
  3 september 2006
  Samen sterker, werken aan een beter Nederland
  Dat is de titel voor ons nieuwe verkiezingsprogramma. In het programma veel aandacht om de woonkosten te beperken, buurten sterker en leuker te maken en de woningnood aan te pakken.
  Lees verder
  31 augustus 2006
  Corporaties moeten op hun grond betaalbare woningen bouwen
  Wat ik in de Volkskrant van 30 augustus wèl bedoelde.
  Lees verder
  28 augustus 2006
  Verkiezingsprogramma: VVD laat huurders en bewoners van oude wijken opdraaien voor de belastingverlaging
  12 augustus 2006
  Inkomensondersteuning voor kopen huis moet meer terecht komen bij mensen met lagere en middeninkomens
  Volgens een aantal economen (ESB van 10 augustus) hebben lagere inkomens de hypotheekrenteaftrek meer nodig dan hogere inkomens. Toch komt verreweg het grootste deel van de subsidie die de hypotheekrenteaftrek vormt terecht bij de hogere inkomensklassen (34% komt terecht bij de kleinste groep die meer dan twee keer modaal verdient). Hoe zit het nu en welke lessen moeten we daaruit trekken?
  Lees verder
  30 juni 2006
  Val kabinet legt bloot dat in politiek Den Haag het een cruciale blunder is als je de waarheid spreekt
  Lees verder
  12 juni 2006
  Meer Rood op Straat
  PvdA wil meer kansarmen aan het werk: 100.000 extra banen, op bezoek in de Rotterdamse havens
  Een van de grootste sociale vraagstukken is hoe we laaggeschoolden aan het werk kunnen helpen. De PvdA wil niet langer dat belangrijk werk blijft liggen, terwijl veel mensen met een lage opleiding langs de kant staan. Zeker nu de economie aantrekt moet alles op alles gezet worden om deze groep aan het werk te helpen.. Op maandag 12 juni zijn we weer op zoek gegaan naar echte problemen en werkende oplossingen.
  Ik was samen met Diederik Samsom op bezoek in de Rotterdamse Havens en het jeugdloket van de gemeente Rotterdam.
  Lees verder
  23 mei 2006
  AOW moet mee groeien met de lonen!
  Veel mensen sturen mij een mailtje over de AOW. Ze maken zich zorgen. De PvdA blijft onverminderd voor het behoud van een sterke AOW. Een AOW die meestijgt met de welvaart. Als de lonen 2% omhoog gaan dan ook de AOW. Het kabinet heeft dit de laatste drie jaar nagelaten. Lees verder het antwoord dat we sturen naar mensen die ons een mail gestuurd hebben en vragen hadden over de toespraak van Wouter Bos over de toekomst van de verzorgingstaat.
  8 april: demonstratie tegen huurbeleid
  Lees meer
  5 maart 2006
  Huren van woningen die niet geliberaliseerd worden gaan fors omhoog
  CDA zegt dat de huurverhogingen dit jaar de laagste zijn sinds 1959. Maar het CDA steunt wel dat de komende jaren de huren veel harder omhoog gaan dan de stijging van de inkomens.
  Lees verder voor achtergrondinformatie en de feiten.
  22 februari 2006
  Huurbeleid: plannen van minister Dekker in de Kamer
  Voor het kerstreces stuurde minister Dekker een aantal uitgewerkte voorstellen met betrekking tot woningcorporaties en het nieuwe huurbeleid naar de Kamer. De voorstellen worden de komende tijd behandeld in de Tweede Kamer.
  Lees meer
  4 februari 2006
  Mensenwerk in het landelijk gebied: meer betaalbare woningen bouwen voor starters, jonge gezinnen en senioren
  In het boek ‘Mensenwerk in het landelijk gebied’ staan een pakket van maatregelen om het landelijk gebied jong en vitaal te houden. Deze maatregelen zijn volgens de PvdA nodig omdat het landelijk gebied in hoog tempo vergrijst. Jonge gezinnen trekken weg omdat er geen werk meer is of omdat het huren of kopen van een huis onbetaalbaar is geworden.
  Lees meer op de "rood op straat"-pagina
  16 januari 2006
  Verschenen in Openbaar Bestuur 1991-2005, een bloemlezing uit vijftien jaargangen
  Het tijdschrift Openbaar Bestuur bestaat 15 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de redactie een bundel geschreven met uit elk jaargang één artikel dat naar het oordeel van de redactie blijvend actueel is. Mijn artikel “herpositionering van woningcorporaties” is uitgekozen voor 2005.
  Ik ben verguld dat het samen in het lijstje staat met “de collectieve sector gaat in zaken” van prof Pim Fortuyn (1994) en “Om de betrouwbaarheid van de overheid: de morele kwestie van bestuur en beleid” van prof Balkenende (1999).
  11 januari 2006
  Initiatiefwet banksparen voor individueel pensioen: einde aan gedwongen winkelnering bij verzekeraars
  Samen met VVD vice-fractievoorzitter Bibi de Vries heb ik een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het voor zelfstandigen en werknemers met een pensioengat goedkoper maakt om voor het pensioen te sparen. Het wetsvoorstel regelt dat individueel pensioensparen (lijfrenteproducten) ook bij banken fiscaal wordt ondersteund. Zo wordt er een einde gemaakt aan de gedwongen winkelnering bij verzekeraars voor mensen die zelf willen (bij-) sparen voor hun oude dag.
  Lees meer
  15 december 2005
  Makelaars gaan klachten tegen makelaars serieus nemen door oprichting onafhankelijke geschillencommissie
  TV-programma Kassa stelde misstanden in de Makelaardij aan de kaak. Ik, en ook anderen, hebben de brancheorganisaties opgeroepen om snel een onafhankelijke geschillencommissie in het leven te roepen. Dat is nu gebeurd. Kortom een succes. Nu nog de volgende stap zetten en net als bij de KNVB een onafhankelijke aanklager aanstellen om achter makelaars aan te gaan waar het vermoeden bestaat dat er meer zaken zijn, maar waartegen geen klacht is ingediend.
  Lees het persbericht van VBO Makelaar
  27 oktober 2005
  PvdA projectgroep presenteert rapport “Goed wonen, voor iedereen, van iedereen”
  Samen met partijwerkgroep een rapport geschreven over aanpak woningnood, rol en positie corporaties, grondpolitiek, inkomensondersteuning van het wonen, wonen in het landelijk gebied en leefbare buurten.
  Lees verder
  10 oktober 2005
  Kamerlid Staf Depla neemt eerste SVH-brochure in ontvangst:
  ‘corporaties laten zien dat in Haaglandse wijken veel meer te doen valt dan alleen slopen en nieuwbouw’
  4 oktober
  Aanbieding huuraftrekformulieren door woonbond


  30 augustus-1 oktober 2005
  Op onderzoek naar corporaties in Londen


  Prinsjesdag 2005

  20 september 2005
  Stratengeneraal:
  de alternatieven van de PvdA

  Wouter Bos presenteerde de beter-begroting in Den Haag. Ik op de varkensmarkt in Amersfoort. Mensen uit Amersfoort hebben schoon genoeg van dit kabinet. En ze verwachten van de PvdA dat ze het voortouw hierin nemen. Mensen maken zich vooral zorgen over de huurvoorstellen, de plannen voor de zorg en hun inkomen. Ze zien helemaal niet dat het beter gaat.
  Lees verder
  Bezoek aan de Peperklip op 11 augustus 2005
  Corporatie maakt samen met bewoners de Peperklip weer leuk om in te wonen
  26 april 2005
  Buurten voor Bewoners 2
  Samen met collega Jeroen Dijsselbloem en medewerker Stijn Verbruggen schreef ik het boekje 'Buurten voor Bewoners II'. Dit programmaboekje is een nader uitgewerkte uitgave van het in 2004 gepresenteerde 'Buurten voor bewoners'. Het betreft een verzameling van voorstellen om problemen die zich in verschillende wijken in heel Nederland voor doen, effectiever aan te pakken. Lees meer op de "rood op straat"-pagina

  Dierenwelzijn verdient het hoog op de politieke agenda te staan.
  Op deze website houden we u wekelijks op de hoogte van de standpunten en politieke acties van de Partij van de Arbeid.
  Kijk ook eens op de nieuwe website van de PvdA afdeling Utrecht:
  http://www.utrecht.pvda.nl/

  Bezoek de website www.stopdekker.nl


  Vorige pagina