Biografie

Sinds oktober 2000 ben ik, met een tussenpose, Tweede-Kamerlid voor de PvdA. Ik ben gekozen als Utrechts Kamerlid. Tussen oktober 2000 en mei 2002 was ik kamerlid en op 22 januari 2003 ben ik opnieuw geinstalleerd in de Tweede Kamer.

Woordvoeringen in de Kamer
Op dit moment ben ik woordvoerder voor de onderwerpen 'wonen en wijken' en 'VMBO en beroepsonderwijs'. Op het gebied van wonen en wijken vind ik dat iedere Nederlander een goede buur(t) verdient. Dit heeft te maken met veiligheid in de buurt, betaalbaar wonen en het sterker maken van mensen zodat ze iets moois van hun buurt kunnen maken. Bij het onderwijs wil ik vooral goede kwaliteit van het onderwijs, gelijke kansen voor iedereen, de menselijke maat terugbrengen in het onderwijs en de schoolverlaters terugdringen. Integriteit van politici en de werkwijze van de Kamer heeft ook mijn aandacht. Als Utrechts Kamerlid zet ik me ook voor Utrecht.

Loopbaan
Ik ben geboren in Eindhoven en heb cultuurtechniek gestudeerd aan de landbouwuniversiteit in Wageningen Voor mijn Kamerlidmaatschap ben ik achtereenvolgend werkzaam geweest bij de vereniging voor jong ondernemers in de land- en tuinbouw; het ministerie van VROM, Rijkswaterstaat en de Dienst landelijke Gebieden. Sinds mijn twaalfde speel ik Waterpolo. Ik was tot de zomer van 2005 voorzitter van de overblijfcommissie van de openbare basisschool de Twijn.

PvdA
Ik vind dat de PvdA naast burgers moet staan en minder begrip moet hebben voor de traagheid en verkokering van het bestuur en de bureaucratie. Kamerleden moeten op zoek zijn naar echte problemen en werkende oplossingen. Tijdens de verkiezingscampagne van januari 2003 heb ik samen met de andere rode ingenieurs Diederik Samsom en Jeroen Dijsselbloem laten zien (www.rodeingenieurs.nl) wat we daar mee bedoelen.

Tussen mei 2003 en maart 2007 was ik secretaris partij en campagne van de fractie van de PvdA. In mijn verkiezingsfolder voor de fractie en in mijn brief voor de kandidaatstellingscommissie staat wat ik daar wilde bereiken. Als secretaris partij en campagne organiseer ik de meer rood op straat dagen van de PvdA-fractie. Op die dagen gaat de PvdA-fractie op onderzoek uit naar echte problemen en werkende oplossingen. Zie voor de resultaten de rubriek "meer rood op straat".

In de Kamer tussen 2003 en 2007
Van 2003 tot 2007 bestond mijn portefeuille uit: pensioenen, wonen, oude wijken en het bestrijden bureaucratie. Op 27 juni 2003 heb ik de initiatiefwet ingediend om de herverzekeringsplicht pensioenfondsen zonder werkgever af te schaffen. Deze wet is aangenomen. Tijdens de Kamerbehandeling van de bouwenquête heb ik onder het motto 'verbeter de wereld begin bij jezelf' het initiatief genomen voor een register waarin Kamerleden zich verantwoorden voor cadeaus van meer dan 35 euro. Januari 2006 heb ik samen met Bibi de Vries (VVD) een initiatiefwet ingediend om de gedwongen winkelnering voor het individueel sparen voor de oude dag, bij verzekeraars af te schaffen.

In de Kamer tussen oktober 2000 en mei 2002
Van oktober 2000 tot mei 2002 waren mijn portefeuilles: pensioenen, grondpolitiek, ruimtelijke ordening en milieu. Samen met D66 heb ik onder het motto 'elke werknemer heeft recht op een waardevast pensioen' in 2001 twee voorontwerpen van wet gemaakt. Een voorontwerp van 'wet minimumpensioen' en 'een regeling koopkrachtbescherming gepensioneerden'. Op 16 april 2002 is door de Eerste Kamer mijn initiatiefwet (samen met CDA en D66) aangenomen om gemeenten meer macht te geven om grondspeculatie tegen te gaan. Gemeenten krijgen door deze wet meer mogelijkheden aannemer of projectontwikkelaar uit te zoeken die het voor de burgers beste bouwplan tegen de laagste kosten kan uitvoeren. Ook heb ik meegeschreven aan het boekje 'Open land en groene steden'. In dit rapport heb ik samen met oa Adri Duivesteijn een alternatief gemaakt voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De verkiezingen in 2002 maakte de uitvoering ervan onmogelijk. Verrommeling van het landschap werd niet gestopt en het ontwikkelen van sterke steden kregen geen steun.

Vorige pagina