23 april 2010

Ik word wethouder in Eindhoven, de stad waar ik opgegroeid ben

Na 10 jaar met veel plezier en passie als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer de randvoorwaarden geschapen te hebben om betaalbaar en prettig te wonen en goed onderwijs te krijgen in alle buurten, ga ik nu lokaal verantwoordelijkheid dragen om onze sociaal democratische idealen in de praktijk te brengen.

Ik word op 27 april als wethouder financiŽn, dienstverlening en P&O geÔnstalleerd in een college met de VVD, D66 en Groen Links.

Een belangrijke positie in tijden waar het nog belangrijker is dat het door de burgers opgebracht belastinggeld terecht komt bij de mensen en publieke diensten die het echt nodig hebben en de publieke dienstverlening (ook die de overheid niet zelf uitvoert zoals onderwijs, wonen en zorg) goed is. En dit op zoín manier te organiseren dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de kracht, kwaliteit en kennis van de mensen, bedrijven en instellingen in de stad. Ik ga met veel plezier aan de slag.

Als sociaal democraat vind ik dat je toekomst kansen niet mogen afhangen van de plek waar je wieg heeft gestaan. Zo gaan er in de Doornakkers maar 13% van de kinderen van de basisschool naar havo/vwo terwijl gemiddeld in Eindhoven dat 42% is. In Woensel West is de stad onveiliger dan in het gemiddelde. In de Bennekel gaan de mensen eerder dood als gemiddeld in de stad en in deze buurten zijn meer mensen zonder baan of groeien meer kinderen op in armoede. Ook vind ik dat goed onderwijs, wonen en zorg basisvoorzieningen zijn. Burgers kunnen niemand daar op aanspreken. Ik vind dat we naast mensen moeten gaan staan ook al heb je niet de formele positie.

Eindhoven is een stad met grote kracht en veel grote toekomstkansen. De uitdaging is hoe we de kracht van Eindhoven organiseren over alle verschillen, vervreemding, ongemakken, zorgen en misverstanden heen. Want we kunnen alleen de grote uitdagingen van deze tijd aan als iedereen zijn bijdrage levert. Dat lukt alleen als we niemand aan zijn lot overlaten en iedereen een eerlijke kans krijgt. Daar staat tegenover dat iedereen die mee kan doen, ook mee moet doen. Want iedereen is nodig, iedereen moet in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Dat maakt onze economie sterker, onze vrijheid groter en onze stad prettiger. Daarvoor is een politiek nodig die problemen benoemt om ze op te lossen, die verschillen aan de orde stelt om ze te overbruggen.

Wethouder is jongleur die drie ballen in de lucht moeten houden. De politiek, het stadhuis en de burgers/instellingen aan elkaar weten te verbinden en te mobiliseren.
Dan lukt alleen als je als wethouder ambitieuze doelstellingen hebt maar bescheiden bent in de uitvoering. Want alleen dan kan je kracht, kwaliteit en kennis van de bewoners en bedrijven in de stad mobiliseren en benutten om die doelstellingen te realiseren.
Dat moet zeker in deze moeilijke tijden. Anders gaan bewoners en bedrijven achterover leunen en zich als toeschouwer gedragen. Hoe gaat de politiek voor ons oplossen? Dat kan niet in deze tijd want we hebben iedereen nodig.

Vorige pagina