6 november 2009

Integriteit en corporaties: verbeter de wereld begin bij je zelf

Bij integriteit hoort ook dat organisaties elkaar aanspreken. En op zijn minst dat de vereniging van corporaties en de vereniging van toezichthouders hun leden aanspreken. Positief dat Aedes en VTW kritisch zijn over corporatiedirecteuren die zich niet houden aan de eigen beloningsnormen.
Negatief dat wel een hoog aantal directeuren lijken te vinden dat niemand over hun salaris gaat behalve zijzelf. Hoeveel leden van het nieuwe Aedes bestuur houdt zich aan de Izeboudnorm? En ook negatief is dat de raden van toezicht ook veel meer verdienen dan volgens de adviezen van hun eigen vereniging (VTW) En nog erger als de voorzitter zelf veel meer lijkt te krijgen dan de code van de vereniging waar hij zelf voorzitter van is.

Een klein onderzoekje op internet laat zien dat de leden van de raad van toezicht van Portaal (nota bene zelf voorzitter van VTW), Delta Wonen en Com Wonen (diezelfde corporatie die ook weigerde aan nulmeting integriteit mee te doen. ) boven de eigen norm van maximaal 15.000 euro zitten voor voorzitters van leden van raden van toezicht van corporaties die meer dan 10.000 woningen hebben.

Wat betekent dit voor de geloofwaardigheid van deze commissarissen en van de vereniging waarvan ze lid zijn. Mooie woorden, mooie brochures maar actie blijft uit. Een begin gemaakt. Maar nog een lange weg te gaan.

Vorige pagina