3 november 2009

VVD en D66 zien huurders als tweederangs burgers

In het begrotingsdebat over wonen en wijken werd duidelijk dat deze partijen huurders niet als echte burgers zien. Liberalen zijn altijd grote voorstanders van lastenverlichting voor burgers.
Huurders zijn geen burgers in hun ogen. Want huurders moeten van deze partijen vooral meer huur gaan betalen. En de huurders met de laagste inkomens moeten gekort worden op de huurtoeslag. De VVD stelt voor 300 miljoen euro te bezuinigen op de huurtoeslag. Mensen met de laagste inkomens worden zo 25 euro per maand gekort. D66 wil ook in de huurtoeslag snijden. Te beginnen met zo’n 10 euro per maand. Ze wil de huurtoeslag verlagen om scheefwonen te bestrijden. Het is onduidelijk of D66 niet weet waar ze het over heeft of dat ze op sociaal economisch terrein gewoon rechts is. Je krijgt alleen huurtoeslag als je minder dan 1300 euro per maand verdient. D66 vindt dat deze mensen scheefwonen en worden daarom gekort op de huurtoeslag.

Citaten uit debat en congreslezing Pechtold:

Van der Ham tijdens behandeling Begroting WWI op 27-10-2009:
Er gaat 1,7 mld. naar de huurtoeslag en wij zeggen dat daar 125 mln. op moet worden bezuinigd, en wel bij huren boven €779. Dat betreft over het algemeen scheefwoners en dat scheefwonen kun je op deze manier aanpakken.

(Ik had het over €779, maar het ging over €645. Dat geef ik hem na; dat had ik niet goed op mijn blaadje staan, dus dat is bij dezen rechtgezet.)

Er zijn te veel mensen die huurtoeslag krijgen. Wij denken echt dat het minder kan. Wij moeten de huidige kwaliteitskortingsgrens, aftoppingsgrens en huurgrens bevriezen. Dat is het voorstel in onze tegenbegroting en dat levert 125 mln. op.

Als er dan geherstructureerd wordt, wordt er toch heilig vastgehouden aan 30% sociale woningbouw. Daarbij ligt de nadruk ook nog eens op de goedkoopste huurwoningen. Dat betekent ten eerste dat de onevenredigheid in de verdeling van de sociale woningbouw maar mondjesmaat daalt. Ten tweede bouwen de corporaties om de onrendabele woningen goed te maken, toch vooral weer goedkope, niet duurzame huizen.

Wij willen mensen juist helpen. Wij zien echter dat veel mensen geld krijgen terwijl zij daar helemaal geen behoefte aan hebben.

Maar wij hebben een andere visie op de huurtoeslag. Wij willen de huidige huurtoeslag bevriezen, aftoppen. Dat kan ook, omdat de huren nauwelijks zullen stijgen.

Van der Ham op website D66 op 26-25-2008:
Veel mensen met een gesubsidieerde huurwoning kunnen niet doorstromen naar duurdere huurwoning (of een koopwoning) waardoor de helft van de huursubsidie terecht komt bij hoge inkomens.

Pechtold tijdens congres D66 op 7 maart 2009
Nú moet de omslag worden gemaakt. Zodat geleidelijk huursubsidie en koopaftrek, weer terecht komen bij de starter. Weer terecht komen bij de kleinere portemonnee.
Niet bij de scheefhuurder, en niet bij de babyboomer.
Maar op korte termijn al concreet:
Door het aftoppen van de ruim 10 miljard hypotheekrenteaftrek
En het daarmee verlagen van de overdrachtsbelasting maken we kopen goedkoper.
En bezitten duurder.

Pechtold op website D66:
D66 wil daarom goed uitgezocht hebben hoe de rijksbijdragen aan huur- en koopwoningen kunnen worden teruggebracht, voordat met de liberalisering wordt verder gegaan. Meer maatwerk is nodig, meer bouwen waaraan behoefte is en bevordering van doorstroming, om onnodige subsidies te beëindigen en gelijktijdig bij te dragen aan een gezonde samenstelling van wijken, steden en regio's.

Pechtold, Mondelinge vragenuur 25 november 2008
Wij gaan nu niet zeuren over het moment waarop deze opmerkingen over de woningmarkt, een belangrijk onderwerp, zijn gemaakt. Wij gaan niet zeuren dat wij nu net in een crisis zitten, dat de SER net heeft besloten om zijn voorstellen uit te stellen of dat de huizenprijzen op dit moment niet meer stijgen. Nee, complimenten voor het feit dat er ondanks het regeerakkoord hardop over wordt nagedacht om grondig iets te doen aan onze woningmarkt. Dat is de fractie van D66 van harte met de minister-president eens.
Het gaat ons en zoals ik heb gemerkt ook u, ministerpresident, om de bereikbaarheid van de woningmarkt. In Nederland kan op dit moment een beginnend onderwijzer die getrouwd is met een startende politieagente geen woning kopen in de grote steden. Daar willen wij naartoe: de toegankelijkheid van de woningmarkt moet weer veranderen.

Pechtold, Volkskrant, 25 oktober 2008
Dat gaat van huur- en zorgtoeslag tot en met het erfrecht aan toe: de single is slechter af",de single betaalt altijd meer aldus Pechtold. "Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld eenderde van de zorgtoeslag van een stel. Waarom is dat niet de helft?" Volgens de D66-voorman is het hoog tijd dat de aandacht van de politiek van het gezin wordt verlegd naar de alleenstaanden in Nederland. "En dan heb ik het ook over alleenstaande ouders."

Vorige pagina